Thuis in uw branche
Cultuurscan

Veelgestelde vragen SRA-Cultuurscan voor de controlepraktijk

Lees de veelgestelde vragen over de Cultuurscan voor de controlepraktijk, zoals: hoe verloopt het traject na aanmelding, hoe snel kunnen we starten en welke gegevens hebben we nodig?

Hoe verloopt het traject na aanmelding?

U ontvangt een Excel-document waarin u de contactgegevens van de deelnemers invult. Na terugkoppeling van dit overzicht worden de deelnemers voor de Cultuurscan uitgenodigd via een e-mailbericht met een link.

De deelnemers krijgen 2 à 3 weken de tijd om deze vragenlijst in te vullen. Na 3 weken wordt het onderzoek afgesloten en wordt een rapport gemaakt. SRA maakt vervolgens binnen 2 à 3 weken een analyse van dit rapport en komt zo nodig met aanbevelingen ter verbetering. Om dit door te nemen, maken wij een afspraak met uw kantoor.


Hoe snel kunnen we starten?

U kunt per direct het proces opstarten.


Welke gegevens heeft SRA nodig om de vragenlijst uit te zetten?

U hoeft alleen het Excel-document te vullen met de volgende gegevens:

 • naam medewerker
 • e-mailadres medewerker
 • functiebenaming (zoals door kantoor wordt gehanteerd)
 • discipline (zoals door kantoor wordt gehanteerd)
 • functiebenaming (zoals door SRA wordt gehanteerd). Toelichting: met behulp van de functie-conversietabel kunt u uw functiebenamingen laten aansluiten op de standaard functiebenamingen zoals door SRA wordt gehanteerd. Deze ‘aansluiting’ is nodig om tot een juist functievergelijk te komen in de totaalrapportage. In uw eigen kantoorrapportage worden uiteraard uw eigen functiebenamingen gehanteerd.
 • vestiging waar men werkzaam is

Medewerkers vullen verder de enquête zelf in:

 • leeftijd (keuze categorie)
 • geslacht (keuze m/v)
 • hoe lang men werkzaam is bij de huidige werkgever (keuze categorie)
 • hoe lang men reeds werkzaam is in de accountancy (keuze categorie)
 • hoe men in de organisatie gestart is (keuze uit: eerste baan na studie? Overgestapt vanuit een ander accountantskantoor? Anders?)

Uit hoeveel vragen bestaat de scan en hoe lang duurt het invullen daarvan?

De scan bestaat uit ongeveer 120 meerkeuze vragen, verdeeld over de volgende categorieën: kwaliteit, aansturing, samenwerking teams, imago beroep, beloningsstructuur, ontwikkelmogelijkheden, ethisch bewustzijn & werkdruk, strategie en foutencultuur. Ook zijn 3 open vragen opgenomen over een kwaliteitsgerichte cultuur.

Wij verwachten dat medewerkers ongeveer 20 minuten bezig zijn met het invullen van de vragen.


Ontvang ik als kantoor een link om bij het personeel uit te zetten?

Nee, om het u zo makkelijk mogelijk te maken stuurt Compare2Compete uw medewerkers apart een uitnodigingsmail met een link naar de vragenlijst. Deze kan dan online worden ingevuld.

Wij hebben voor u een standaardtekst voor deze uitnodiging opgesteld. De remindermails worden door Compare2Compete verzonden, zodat u ook daar geen omkijken naar heeft.  


Hoe zit het met de vertrouwelijkheid?

Deze is volledig gewaarborgd.

Nadat uw medewerkers van Compare2Compete de persoonlijke link naar de vragenlijst toegestuurd hebben gekregen, vullen zij de enquête in. Vervolgens worden door Compare2Compete de resultaten van alle medewerkers anoniem gemaakt (de link van de persoon naar de gegeven antwoorden wordt verwijderd) en wordt de rapportage van uw kantoor opgesteld. Deze rapportage is ook niet herleidbaar naar personen.

Voorbeeld: als op uw kantoor één salarisadministrateur werkzaam is en u een selectie maakt op deze afdeling/functie, dan zullen er bij de functie van salarisadministrateur géén resultaten getoond worden. De antwoorden van uw salarisadministrateur zullen uiteraard wel meegenomen worden in de resultaten van uw totale kantoor.


Hoe snel na de sluitingsdatum kunnen we terugkoppeling verwachten en wie doet die terugkoppeling?

Binnen drie weken na sluitingsdatum neemt SRA contact op om een afspraak te maken voor het bespreken van de analyse. De terugkoppeling wordt gedaan door: Wilma Hosang, Judith van der Hulst of Theo Reuters.


Hoe ziet de terugkoppeling eruit?

SRA maakt een uitgebreide analyse van het rapport en komt zo nodig met aanbevelingen. De aanbevelingen zijn afhankelijk van de uitslag van de vragenlijst. We bespreken wat goed gaat, maar als we constateren dat er op sommige terreinen verbetering mogelijk is, denken we zo nodig mee over de verbeteringen.


Kan er een vergelijk worden gemaakt met andere kantoren?

Ja, dit kan. Na verloop van tijd (als meerdere kantoren hebben deelgenomen) kunnen we een vergelijk maken en hiervan houden we de deelnemers op de hoogte. Kantoren die aan de scan hebben deelgenomen, krijgen dus periodiek een update/een nieuw totaalrapport toegezonden.

Concreet: op het moment dat u met SRA het terugkoppelgesprek aangaat, krijgt u het totaalbeeld van dat moment. Vervolgens ontvangt u van ons periodiek een update-rapport waarin ook de gegevens zijn opgenomen van kantoren die de scan recentelijk hebben uitgevoerd. Wij verwachten deze update-rapporten voorlopig twee keer per jaar te kunnen versturen.

Kosten van deze updates: geen.


Is het mogelijk om eigen vragen toe te voegen aan de SRA-vragenlijst en de scan zo op maat te maken?

Ja, dit is mogelijk. Kantoren kunnen tot 10 extra vragen toevoegen aan de scan. Deze vragen dienen dan wel duidelijk gerelateerd te zijn aan de onderwerpen waar het in de scan over gaat.

Hiervoor geldt een meerprijs van € 975.

Indien u meer vragen wenst toe te voegen, neemt u dan contact met ons op voor de mogelijkheden.


Voor welke disciplines is de Cultuurscan geschikt?

De Cultuurscan is geschikt voor uw totale kantoor. In de rapportages kunt u ook selecteren op discipline, zodat u goed inzicht krijgt in de cultuur van de afzonderlijke afdelingen (zoals de controlepraktijk).

De volgende disciplines zijn opgenomen in de scan:

 • Accountancy Gemengde praktijk/Samenstelpraktijk
 • Accountancy Controlepraktijk
 • Fiscaal
 • Juridisch
 • Salarisadministratie
 • Loonadvies/HRM-advies
 • Interne administratie
 • Automatisering
 • Personeel & Organisatie
 • Secretariaat
 • Corporate Finance
 • Vaktechniek
 • Marketing

Kosten

De prijs van de Cultuurscan, inclusief:

 • terugkoppelgesprek
 • analyse en
 • vergelijking hoe uw kantoor scoort ten opzichte van de markt

Kantoren tot en met 25 personen: € 775
Kantoren vanaf 26 tot en met 100 personen: € 875
Kantoren vanaf 101 tot en met 200 personen: € 975
Kantoren vanaf 201 personen: € 1275

U kunt tot 10 extra vragen toevoegen aan de scan. Deze vragen dienen dan wel duidelijk gerelateerd te zijn aan de onderwerpen waar het in de scan over gaat. Hiervoor geldt een meerprijs van € 975.

Bij kantoorgrootte gaan we uit van de totale organisatie (zowel medewerkers als vennoten/directieleden) in hoofden, ongeacht hoeveel medewerkers de scan invullen/ingevuld hebben.


Aanmelden voor de Cultuurscan voor de controlepraktijk

Wilt u de Cultuurscan voor de controlepraktijk uitvoeren? Meld u dan aan via ons online aanmeldformulier.

Contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Wilma Hosang, Judith van der Hulst, Iris de Deugd of Theo Reuters via:

Teamfoto cultuurscan

T 030 656 60 60
E cultuurscan@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren