Thuis in uw branche

Kosten

De kosten van het SRA-lidmaatschap bestaan uit twee componenten: een toetredingsbijdrage en contributie.

Toetredingsbijdrage

Voor toetreding tot SRA wordt entreegeld in rekening gebracht voor de kosten die verband houden met de toelatingsprocedure, waaronder de collegiale toetsing. De hoogte van het entreegeld is afhankelijk van de omzet van uw kantoor.

 Omzet  Kosten
 T/m € 500.000  € 4.000
 T/m € 2.300.000  € 7.000
 T/m € 4.500.000  € 10.000
 Meer dan € 4.500.000  € 20.000

De genoemde kosten worden jaarlijks geïndexeerd.

Contributie

Per 1 september 2017 is de contributie als volgt samengesteld:

Alle vennoten/directeuren alsmede de RA- en AA medewerkers en fiscaal medewerkers zijn contributieplichtig.

  • Voor de eerste 4 contributieplichtigen wordt € 1.265 p.p. gerekend, en
  • voor alle resterende contributieplichtigen € 350 p.p.

Licentiekosten NBA Monitoring SRA-leden

Vanaf het kalenderjaar 2013 brengt de NBA aan iedere openbare accountant (AA/RA) een bedrag in rekening ter dekking van de indirecte kosten van kwaliteitstoetsingen en daaraan gerelateerde onderzoeken per openbaar accountant.

Contact

Mieke-Meijer

Mieke Meijer
Projectmanager Beleid en Kwaliteit
E mmeijer@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren