Thuis in uw branche

SRA-Salarisonderzoek 2018 van start

  • Publicatiedatum: 11-07-2018

Heeft de huidige krapte op de arbeidsmarkt invloed op de salarissen bij het mkb-accountantskantoor? Is er een significante stijging waarneembaar in de tarieven die aan de cliënt worden doorberekend? Op deze vragen krijgen SRA-accountantskantoren antwoord door deel te nemen aan het SRA-Salarisonderzoek.

EuroDe cijfers en overige informatie uit dit onderzoek kan worden gebruikt als richtlijn of vergelijkingsmateriaal voor het eigen personeel.

Meest betrouwbaar

Met de gegevens van ruim 9.000 medewerkers en vennoten van Nederlandse accountants- en belastingadvieskantoren, is het SRA-Salarisonderzoek de grootste en meest betrouwbare van de branche. Het Salarisrapport dat hieruit voortvloeit, bestaat uit een medewerkers- en een separaat vennotengedeelte.

50 verschillende functies

Al jaren houdt SRA bij wat de gemiddelde start- en eindsalarissen zijn voor het personeel van accountantskantoren werkzaam in het mkb. Door de grote database - 100 kantoren en ruim 9.000 personeelsleden - kunnen voor ca. 50 verschillende functies cijfers worden verstrekt voor onder meer de  samenstel-, controle- en gemengde praktijk. Maar ook wordt informatie verstrekt van functies uit de fiscale praktijk , salarisadministratie, Corporate Finance en diverse interne afdelingen zoals secretariaat, ICT en Vaktechniek.

Medewerkersgedeelte

Het onderzoek is uitgesplitst naar kantoorgrootte en regio. In het medewerkersgedeelte staan onder meer de volgende gegevens:

  • gemiddelde aanvang- en eindsalarissen van bovenstaande disciplines,
  • gemiddeld betaalde salarissen, 
  • de gemiddeld leeftijden van medewerkers en
  • gemiddelde uurtarieven en declarabele uren.

Tevens worden percentages verstrekt voor de te verwachte salarisverhoging voor het daaropvolgende jaar.

Vennoten

Voor vennoten wordt In een apart rapport inzicht gegeven in de gemiddelde leeftijd, arbeidsbeloning, de verwachte winst en de rente beschikbaar gesteld kapitaal. Deze cijfers zijn uitgesplitst naar accountancy, belastingen, juridisch en kantoorgrootte.

Aanmelden

SRA-kantoren kunnen zich vanaf nu aanmelden en hun gegevens aanleveren. De resultaten van het onderzoek worden omstreeks oktober 2018 aan deelnemende kantoren bekend gemaakt.

Meer informatie en het deelnameformulier is te vinden op www.sra.nl/salarisonderzoek.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren