Thuis in uw branche

Wwft: updates SRA-Vaktechniek

  • Publicatiedatum: 03-09-2018

Op 25 juli 2018 is de herziene Wwft in werking getreden. Hiermee is de vierde EU anti-witwasrichtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. In aansluiting op de hierin opgenomen aanscherpingen zal SRA in oktober 2018 de praktijkhandreiking Wwft (De Wwft in hoofdlijnen nader uiteengezet) actualiseren en opnieuw uitbrengen.

De wijzigingen liggen in (hoofd)lijn met hetgeen SRA in haar Signalering 'Aandachtsgebieden n.a.v. verwachte aanvullende aangescherpte regels Wwft en oprichting UBO-register' (11 juli 2017) heeft aangegeven. Ten aanzien van de 'Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden' (UBO-register) bestaat de verwachting dat deze wetgeving pas medio 2019 in werking zal treden. Voor een update wordt verwezen naar de praktijkhandreiking 'Het UBO-register' (4 juli 2018).

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren