Thuis in uw branche

10.9 Enige aspecten van de fiscale eenheid (art. 15 Wet VPB 1969)

10.9.1 Algemeen
Zonder de faciliteit van de fiscale eenheid zou het niet mogelijk zijn om binnen een concern voor de heffing van vennootschapsbelasting verliezen en winsten van de verschillende concernvennootschappen met elkaar te compenseren. Ondanks dat het concern optreedt als een economische eenheid gaat de Wet Vpb er immers vanuit dat de belastingheffing per vennootschap plaatsvindt. Dat is voor het concern nadelig omdat in die situatie er meer vennootschapsbelasting betaald moet worden dan economisch gezien verschuldigd is. Daarnaast kunnen er bij de zelfstandige belastingheffing per vennootschap problemen ontstaan met betrekking tot intercompany-pricing.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren