SRA.nl maakt gebruikt van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren
Logo SRA Thuis in uw branche

Handboek Controle

Downloads

Het SRA-Handboek Controle is bij eenvoudige controleopdrachten toepasbaar en ook bij complexere entiteiten in een mkb- of not-for-profitomgeving, waar 'assurance' en 'control' de hoofdmoot vormen volgens de moderne controleopvattingen.

Het handboek bestaat uit twee delen, te weten deel 1 'De SRA-controlefilosofie' en deel 2 'Het SRA-Controleproces'. Beide delen samen vormen het SRA-Handboek Controle. Deel 1 'De SRA-controlefilosofie' is per 7 maart 2017 beschikbaar, deel 2 'Het SRA-Controleproces' volgt medio 2017.  

In de vernieuwde SRA-controlefilosofie komen nog sterker de mkb-specifieke aandachtspunten voor de accountantscontrole naar voren. Dit betreft onder andere het belang van kennis en begrip van de mkb-entiteit en de omgeving waarin die opereert, de concretisering van risico’s, de betekenis van IT voor de controleaanpak, het scherper afbakenen van werkzaamheden ten aanzien van de interne beheersingsmaatregelen en een verdergaande ondersteuning bij keuzes in het controleproces op basis van modellen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.  Registreer of Log in.