Thuis in uw branche

Financieringsmonitor

  • Publicatiedatum: 16-10-2017

De nieuwe Financieringsmonitor, die in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) wordt uitgevoerd, schetst een beeld van de financieringsbehoefte van het Nederlandse bedrijfsleven.

Hieruit blijkt dat de markt vrij stabiel is geweest de afgelopen twee jaar. De oriëntatie van bedrijven op financiering levert het volgende beeld op:

   Alle bedrijven   Mkb   Microbedrijf  Kleinbedrijf    Middenbedrijf    Grootbedrijf
 2016-1  31%   32%   27%  37%   32%  31%
 2017-1  30%  27%  27%  27%  27%  34%

Tabel: Percentage bedrijven dat zich georiënteerd heeft op financiering
Bron:
Rijksoverheid.nl

Van het mkb (t/m 249 werkzame personen) dat zich in het afgelopen jaar heeft georiënteerd op financiering, heeft 75% dit gedaan bij de huisbank. Voor de oriëntatie op financiering in de toekomst laat de Financieringsmonitor een verschuiving zien. Bedrijven nemen zich namelijk in toenemende mate voor op zoek te gaan naar alternatieve financiering. Maar liefst 55% van de microbedrijven (2-9 werkzame personen) met een financieringsbehoefte in het komende jaar geeft aan zich te willen gaan oriënteren op alternatieve financiers. Voor het kleinbedrijf (10-49 werkzame personen) met een financieringsbehoefte in het komende jaar bedraagt dit 44%. Meer bedrijven zien dus kansen in alternatieve financiering, al vertaalt dit zich in de Financieringsmonitor nog niet in een hoog percentage van de financieringsaanvragen bij alternatieve financiers.

Download

Deze editie van de Financieringsmonitor geeft een overzicht van de toegang tot financiering van bedrijven met tenminste 2 werkzame personen in het particulier bedrijfsleven, dat wil zeggen alle bedrijven met uitzondering van de financiële instellingen, de onroerend goed sector en de zorg. Het gaat om het financieringsgedrag in de periode april 2016 – maart 2017 (verder aangeduid als ‘2016’), en de vooruitzichten van bedrijven voor het komend jaar (‘2017’). De gegevens van de monitor verschaffen inzicht in de zoektocht van ondernemingen naar financiering en leggen ontwikkelingen hierin bloot.

 

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren