Thuis in uw branche

Alternatieve kredietvormen

De belangrijkste vormen van alternatieve financiering zijn microkrediet, crowdfunding en mkb-fondsen.

Microkredieten

Voor banken is het vaak niet aantrekkelijk kleinere zakelijke kredieten te financieren door de relatief hoge handelingskosten en het hoog ingeschatte risico van deze kleine leningen. Vooral financieringen van dit segment staan onder druk. Qredits is vooralsnog de enige landelijke microfinancieringsorganisatie in Nederland. Zij verstrekken sinds 1 november jl. kredieten tot maximaal € 150.000 (was € 50.000).

Crowdfunding

Crowdfunding is een verzamelnaam voor financiering van initiatieven door een (groot) aantal investeerders (the crowd) die een bedrag naar eigen keuze in het initiatief of bedrijf investeren. Er zijn in Nederland acht crowdfundingplatforms waarvan twee met een AFM-vergunning. Geldvoorelkaar.nl is momenteel het grootste crowdfundingplatform in Nederland. Dit platform brengt geldgevers en -leners bij elkaar.

Coöperatieve kredietverlening

Coöperatieve kredietverlening is het zonder winstoogmerk aantrekken van gelden van leden van de coöperatie en/of van professionele marktpartijen. Dit wordt vervolgens weer uitgeleend aan andere leden van de coöperatie.

Kredietunies en kredietcoöperaties in Nederland richten zich op kredietverlening van ondernemers aan andere ondernemers. Zowel de kredietverstrekkers als de kredietnemers worden lid van de kredietunie of kredietcoöperatie. Kredietnemers worden daarnaast ondersteund door kennisoverdracht en coaching. Op dit moment is de voornaamste partij in Nederland, de Vereniging van Samenwerkende Kredietunies.

Mkb-fondsen

Diverse institutionele en particuliere beleggers verstrekken via mkb-fondsen financiering aan mkb-bedrijven. Deze gelden worden volgens een vast aanvraagproces aan mkb-ondernemers uitgeleend. Een voorbeeld van een dergelijk fonds is het MKBi Groeifonds. De gelden van dit fonds zijn afkomstig van particuliere investeerders, veelal oud-ondernemers. Een andere patij, NEOS Business Finance, gaat zich met het Capital Credit Fund richten op bedrijven die op zoek zijn naar (groei)financiering. De gelden zijn afkomstig van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. NEOS hoopt begint 2014 haar deuren te openen.

Private equity / Venture capital

Private equity is risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde ondernemingen, zoals familiebedrijven of bedrijven die worden overgenomen door het management.

Participatiemaatschappijen zijn de belangrijkste verschaffers van deze vorm van financiering. Het doel is om de waarde van de onderneming te verhogen, om het belang in de toekomst met winst te verkopen.
Hierbij gaat het altijd om een minimale investering van € 250.000.

De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de brancheorganisatie van de participatiemaatschappijen in Nederland. De NVP telt 69 aangesloten participatiemaatschappijen en 89 geassocieerde leden.

Een specifieke vorm van risicodragend kapitaal is venture capital, ook wel durfkapitaal genoemd. De risico’s die worden genomen zijn hoger, de tegenprestatie in de vorm van rendement dient navenant hoog te zijn. De vraag die aan de ondernemer gesteld kan worden is of de onderneming zich voor haar financieringsbehoefte moet richten op verstrekkers van venture capital.

Venture capital onderscheidt zich op een aantal punten van participatiemaatschappijen en private equity:

  • vaak bij start-ups met een enorm winstpotentieel, maar in de praktijk ook forse faalkans
  • veelal in innovatieve sectoren, zoals biotechnologie, energie, milieu (waaronder cradle-to-cradle) en communicatietechnologie
  • er is vaak sprake van een meerderheidsbelang, met dito zeggenschap

Mkb-beurs

Medio 2013 heeft NYSE Euronext een nieuwe Europese beurs voor het mkb geopend (Enternext). Deze beurs is gericht op bedrijven die een marktkapitalisatie van maximaal € 1 miljard hebben. Dergelijke initiatieven kunnen er wellicht toe bijdragen dat vooral snel groeiende mkb-bedrijven (op langere termijn) een groter deel van de financiering via de kapitaalmarkt kunnen aantrekken.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren