Thuis in uw branche

Melding ongebruikelijke transacties

Voor het kunnen vaststellen of sprake is van een ongebruikelijke transactie geldt een objectieve en een subjectieve indicator.

De voor dienstverleners van toepassing zijnde objectieve indicator betreft een contante transactie van € 15. 000 of meer – of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta – betaald aan of door tussenkomst van de beroepsbeoefenaar. Onder contant worden eveneens verstaan cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren