Thuis in uw branche

Handboek Kwaliteit: Inleiding

Handboek Kwaliteit

SRA Bureau Vaktechniek heeft het Handboek Kwaliteit in het najaar van 2017 geactualiseerd. Ten opzichte van de voorgaande versies (oktober 2014) en heden is drie jaar verstreken. Een periode waarin de ontwikkelingen binnen ons vakgebied niet stil hebben gestaan.

Belangrijkste exponenten hiervan zijn de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) die met ingang van 1 januari 2018 in werking treden alsmede het door de Werkgroep niet-oob-accountantsorganisaties in oktober 2015 uitgebrachte Rapport ‘In het publiek belang: het kan echt beter!’.

De NVKS vervangen de NVAK-ass en NVAK-aav en zijn van toepassing op kantoren die NVKS-opdrachten verrichten en richten zich op de kwaliteitsborging van deze opdrachten. Hieronder vallen assurance en aan assurance verwante opdrachten, met uitzondering van wettelijke controleopdrachten.

De in het Rapport 'In het publiek belang: het kan echt beter!' opgenomen maatregelen zijn in beginsel primair gericht op de controlepraktijk bij een accountantsorganisatie met een Wta-vergunning, doch deze maatregelen zijn volgens SRA ook van toepassing op kantoren die deze vergunning niet hebben, maar wel vrijwillige controleopdrachten uitvoeren. Het uitgangspunt is immers dat de kwaliteit van wettelijke en vrijwillige controleopdrachten niet mag divergeren. Derhalve dienen de kwaliteitseisen voor beide opdrachten met elkaar overeen te komen.

Overzicht wijzigingen

Vanwege de impact van de NVKS en bovenstaand rapport op de praktijk van accountantskantoren, is ervoor gekozen in hoofdstuk 0 – dat zelf geen onderdeel van het handboek uitmaakt – eerst uitleg over deze ontwikkelingen te verstrekken. In eerste instantie in algemene zin, door de belangrijkste aandachtspunten samen te vatten. Vervolgens door specifiek per hoofdstuk aan te geven welke wijzigingen daadwerkelijk in het handboek zijn doorgevoerd.

Aan alle SRA-leden wordt sterk aanbevolen om eerst zelf kennis te nemen van de NVKS en het Rapport 'In het publiek belang: het kan echt beter!', opdat de genoemde wijzigingen op maat en naar eigen inzicht in het kantoorhandboek verwerkt worden.

Varianten

Er zijn 5 varianten uitgebracht:

  1. Handboek Kwaliteit variant 2: voor kantoren met NVKS-opdrachten, die vrijwillige controleopdrachten uitvoeren en waarop het verlicht regime niet van toepassing is
  2. Handboek Kwaliteit variant 1: voor kantoren met een Wta-vergunning (niet-oob's), die zowel wettelijke controleopdrachten als NVKS-opdrachten uitvoeren
  3. Handboek Kwaliteit variant 3: voor kantoren met NVKS-opdrachten, die geen vrijwillige controleopdrachten uitvoeren en waarop het verlicht regime niet van toepassing is
  4. Handboek Kwaliteit variant 4: voor kantoren met NVKS-opdrachten, maar geen assurance-opdrachten en waarop het verlicht regime niet van toepassing is
  5. Handboek Kwaliteit variant 5: voor kantoren met NVKS-opdrachten, waarop het verlicht regime overeenkomstig artikel 27 lid 2 NVKS van toepassing is

Bekijk en Download de varianten

Uw handboek Kwaliteit eenvoudig online onderhouden?

Alle SRA-handboeken en bijbehorende praktijkhandreikingen zijn beschikbaar in Scienta. Scienta is software voor het vastleggen en delen van informatie en documenten. Met Scienta kunt u de handboeken eenvoudig op één plek beheren en onderhouden, u krijgt een melding als SRA de content wijzigt en het doorvoeren van de wijziging gaat snel en overzichtelijk. Zo heeft iedereen altijd toegang tot de meest recente versie. Lees hier meer informatie.

Contact

Neem voor meer informatie contact op met:

Bureau Vaktechniek
E vaktechniek@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren