Thuis in uw branche

Maak gebruik van de Cultuurscan

Meten is weten

Een van de 53 maatregelen uit het rapport 'In het publiek belang' is dat u als niet-oob-accountantsorganisatie zorg moet dragen voor een cultuur in de gehele organisatie die gericht is op kwaliteit en publiek belang.

Om u te helpen bij de meting van uw cultuur heeft SRA de Cultuurscan ontwikkeld. De scan brengt de actuele organisatiecultuur in beeld, specifiek voor mkb-kantoren. Daarbij gaat het om aspecten als kwaliteit, aansturing, werkdruk, ethiek, beloning en strategie. Omdat cultuur verder gaat dan alleen de controlepraktijk, is de scan ook opgezet voor de samenstelpraktijk.

Hoe zetten we de Cultuurscan in?

Via een digitale vragenlijst, die anoniem door alle medewerkers wordt ingevuld, worden cultuur, kwaliteitsperceptie en klimaat in beeld gebracht. De rapportage die u vervolgens krijgt, geeft een totaalbeeld van hoe de medewerkers en vennoten de cultuur bij u op kantoor ervaren. Naast dit totaalbeeld stelt de scan u ook in staat om verdere selecties te maken naar bijvoorbeeld vestiging, afdeling, functieniveau en leeftijd.

Uitkomsten 

De uitkomsten worden niet alleen toegestuurd, maar worden ook persoonlijk met u op kantoor besproken. Tijdens dit overleg krijgt u tevens een vergelijking hoe u het doet ten opzichte van uw collega kantoren en helpen we u desgewenst met het opstellen van een plan van aanpak. SRA is namelijk van mening dat de SRA-Cultuurscan het meeste effectief is als uw kantoor echt gemotiveerd is de cultuur door concrete verbeteracties aan te pakken.


SRA-Cultuurscan
Het Zoetermeerse Worrell & Jetten was in juni 2016 het eerste kantoor dat de analyse van de uitkomsten van de Cultuurscan door SRA uitgereikt kreeg. Meer informatie

Op maat

U kunt het onderzoek finetunen door maximaal 10 eigen kantoorvragen toe te voegen tegen een meerprijs.

Prijs

De prijs van de SRA-Cultuurscan, inclusief:

  • terugkoppelgesprek
  • analyse en
  • vergelijking hoe uw kantoor scoort ten opzichte van de markt:
Kantoren tot en met 25 personen*):  € 650
Kantoren vanaf 26 tot en met 100 personen:  € 750
Kantoren vanaf 101 tot en met 200 personen:  € 850
Kantoren vanaf 201 personen:  € 950
meerprijs 10 kantooreigen vragen   € 650
*) zowel medewerkers als vennoten, in hoofden.

Aanmelden

Geïnteresseerd in de SRA-Cultuurscan? Vul dan ons online aanmeldformulier in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Veel gestelde vragen

Lees de veelgestelde vragen over de Cultuurscan, zoals: hoe verloopt het traject na aanmelding, hoe snel kunnen we starten en welke gegevens hebben we nodig? 

Samenvattend

  • SRA-Cultuurscan, aangepast naar uw mkb-praktijk, gebaseerd op de vragenlijst van NBA
  • Uw medewerkers vullen de vragen anoniem in
  • U ontvangt uw kantoorrapportage
  • In deze rapportage kunt u diverse selecties maken (functie, vestiging, leeftijd)
  • In een persoonlijk gesprek met SRA krijgt u, naast een nadere analyse hoe uw kantoor scoort ten opzichte van de markt, ook een aantal mogelijke verbetersuggesties

Het vervolg: de 1-meting en monitor

Op dit moment zijn we druk bezig met het vervolg van de 0-meting, de 1-meting. Wij verwachten deze 1-meting eind november 2017 te kunnen aanbieden. Daarnaast ontwerpen we een monitor die u helpt de maatregelen die u neemt vast te leggen. De AFM heeft in zijn rapport van juni aangegeven dat de weg naar een verbeterde kwaliteit belangrijker is dan alleen het uitvoeren van de Cultuurscan. U moet zicht hebben op de kwaliteit en initiatieven ontwikkelen om de kwaliteit waar nodig te verbeteren. Ook is het van belang de verbeteringen vast te leggen en daar waar nodig bij te sturen.


Contact

Heeft u vragen of wenst u meer informatie over de SRA-Cultuurscan? Neem dan contact op met Judith van der Hulst, Wilma Hosang of Theo Reuters via:

T 030 656 60 60
E cultuurscan@sra.nl


SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren