Sla menu over
Thuis in uw branche

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Bestaat uit het Salarisonderzoek en het Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden

SRA-HRM houdt al jaren een salarisonderzoek onder de leden. Hierin zijn de gegevens van ruim 11.000 medewerkers van SRA-kantoren opgenomen waardoor dit representatieve onderzoek het grootste salarisonderzoek in Nederland is onder accountants- en belastingadvieskantoren.

Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Aanmelden Arbeidsvoorwaardenonderzoek

Nieuwe opzet 2024-2025!

Het voormalige Salarisonderzoek heet nu Arbeidsvoorwaardenonderzoek en is fors uitgebreid. Het Arbeidsvoorwaardenonderzoek is opgesplitst in twee deelonderzoeken:

 1. Salarisonderzoek
 2. Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden (incl. vraag naar voorgenomen salarisverhoging 2025!)
Deelnemer 2023: ''Het Arbeidsvoorwaardenonderzoek biedt een gemakkelijke manier om de arbeidsvoorwaarden van ons kantoor te vergelijken met die van andere SRA-kantoren.''

1) Salarisonderzoek: januari 2025

Het Salarisonderzoek wordt voortaan uitgevraagd in januari. Dit levert u een belangrijk voordeel op. U beschikt daardoor veel eerder (voorheen oktober) over actuele managementinformatie, zoals salarisgegevens en uurtarieven. Op basis van deze actuele managementinformatie kunt u nu eerder vergelijken en mogelijk nog bijsturen in het lopende jaar.

Met het Salarisonderzoek krijgt u inzicht in de meest actuele salarissen van medewerkers per functie bij SRA-kantoren. U ontvangt twee aparte rapporten: een medewerkers- en vennotengedeelte. Verder is het onderzoek uitgesplitst naar kantoorgrootte/aantal medewerkers, naar regio en SRA-breed.

Medewerkersgedeelte (aparte rapportage)

In het Medewerkersgedeelte treft u onder andere de volgende zaken aan:

 • gemiddelde aanvang- en eindsalarissen van 48 verschillende functies/disciplines
 • gemiddeld betaalde salarissen
 • de gemiddeld leeftijden van medewerkers
 • de geprognotiseerde gemiddelde uurtarieven en declarabele uren

In totaal zijn er 48 functies opgenomen in het medewerkersgedeelte.

Vennotengedeelte (aparte rapportage)

In het Vennotengedeelte treft u de volgende zaken aan:

 • de gemiddelde management fee
 • de gemiddelde (geprognotiseerde) winst
 • de gemiddelde geprognotiseerde productiviteit
 • de gemiddelde geprognotiseerde uurtarieven en declarabele uren

2) Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden: zomer 2024

Dit nieuwe deelonderzoek is een stevige uitbreiding van wat eerder werd uitgevraagd. Tal van secundaire én tertiaire arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen waardoor u een beter beeld krijgt of uw organisatie in de pas loopt met uw collega-kantoren. Secundaire Arbeidsvoorwaarden is uitgesplitst naar kantoorgrootte/aantal medewerkers, uitgesplitst naar regio en is SRA-breed.

Onder meer wordt uitgevraagd:

 • het gemiddeld aantal vakantie en/of ADV dagen
 • het type pensioenregeling
 • de studiekostenregeling, betaling en terugbetaling
 • de omrekenfactor
 • lease- en mobiliteitsregelingen
 • reiskostenvergoedingen
 • thuiswerkvoorzieningen
 • overwerkvergoedingen, jubileumvergoedingen en overige personele voorzieningen

EXTRA! Voorgenomen collectieve en individuele salarisverhoging 2025! Aanvullend wordt in Secundaire Arbeidsvoorwaarden wel expliciet gevraagd naar de voorgenomen collectieve en individuele salarisverhoging voor 2025. Deze belangrijke informatie krijgt u dan tijdig zodat u uw voorgenomen salarisaanpassingen kunt vergelijken.

Rapportages

U ontvangt in september 2024 een rapportage van het Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers.

U ontvangt in maart 2025 een rapportage van het Salarisonderzoek, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers.

Prijs en deelname

Bekijk de actuele prijzen of meld u hieronder direct aan.

Aanmelden Arbeidsvoorwaardenonderzoek