Sla menu over
Thuis in uw branche

Beoordelen en overige assurance

Op het gebied van beoordelen en overige assurance heeft SRA een handboek en praktijkhandreikingen gepubliceerd. U kunt het handboek en de praktijkhandreikingen inzien via onze website of downloaden als Word- of PDF-versie.

 

Consultatie Standaard 2400N

Momenteel loopt bij NBA een consultatie over Standaard 2400N, de opvolger van de huidige Standaard 2400. De aanleiding is hiervoor dat de NBA de voorbeeldteksten van de beoordelingsverklaring heeft aangepast op het format van de controleverklaring maar dat de huidige Standaard 2400 daar niet op aansluit. In de concept-Standaard 2400N wordt de voorgeschreven volgorde van de diverse onderdelen in de beoordelingsverklaring losgelaten. Het blijft mogelijk de volgorde volgens de huidige Standaard aan te houden. Zodra de wijzigingen in de herziene Standaard 2400N zijn opgenomen, passen we de inhoud op deze pagina aan.