Thuis in uw branche

Review

Unieke collegiale toetsing

Alle SRA-leden en potentiële leden worden onder de verantwoordelijkheid van de reviewcommissie getoetst. Het SRA-reviewsysteem is door de Raad voor toezicht van de NBA geaccrediteerd.

Kwaliteitstoetsingen SRA

SRA stelt kwaliteit centraal. Met het lidmaatschap van onze vereniging valt uw kantoor onder het SRA-kwaliteitskeurmerk. Dat keurmerk betekent dat alle leden aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Om daarvan zeker te zijn, toetst de SRA-reviewcommissie uw kwaliteit op objectieve en onafhankelijke wijze, vóór aanvang en ook tijdens het lidmaatschap.

Unieke collegiale toetsing

Stappenplan ballotagetoetsing

Stappenplan
Hoe wordt u lid?

Frequentere coachende begeleiding

Om de SRA-leden te ondersteunen in het duurzaam waarborgen van kwaliteit binnen hun organisatie heeft de vereniging ontwikkelingsgesprekken binnen de SRA-reviewcyclus geïntroduceerd. De ontwikkelingsgesprekken zijn sterk coachend van aard.

Ontwikkelingsgesprekken

Voorbereiding op de toetsing

Checklist
Checklist aan te leveren documenten

Richtlijnen SRA-lidmaatschap en toetsing

Het SRA-lidmaatschap ziet op de gehele (netwerk)organisatie. Als een SRA-kantoor een fusie/overname aangaat of wanneer er een afsplitsing/verzelfstandiging plaatsvindt, vragen wij de nieuwe organisatie(s) dit aan SRA kenbaar te maken.

Bekijk de richtlijnen

Jaarverslag Reviewcommissie 2022

Het is belangrijk dat SRA-kantoren steeds meer aandacht besteden aan het stelsel van kwaliteitsbeheersing. Dit volgt uit het jaarverslag van de Reviewcommissie over 2022.

Lees het jaarverslag