Thuis in uw branche

Review

Unieke collegiale toetsing

Alle SRA-leden en potentiële leden worden onder de verantwoordelijkheid van de reviewcommissie getoetst. Het SRA-reviewsysteem is door de Raad voor toezicht van de NBA geaccrediteerd.

Kwaliteitstoetsingen SRA

Door lid te zijn van de vereniging SRA heeft uw kantoor een kwaliteitskeurmerk. Dat betekent dat alle SRA leden aan een aantal formele kwaliteitseisen moeten voldoen. De onafhankelijke reviewcommissie van SRA toetst deze kwaliteit, vóór aanvang maar ook tijdens het lidmaatschap.

Unieke collegiale toetsing

Stappenplan ballotagetoetsing

Stappenplan
Hoe wordt u lid?

Frequentere coachende begeleiding

Om de SRA-leden te ondersteunen in het duurzaam waarborgen van kwaliteit binnen hun organisatie heeft de vereniging inventarisatiegesprekken binnen de SRA-reviewcyclus geïntroduceerd. De inventarisatiegesprekken zijn sterk coachend van aard.

Inventarisatiegesprekken en fiscale toetsing

Voorbereiding op de toetsing

Checklist
Checklist aan te leveren documenten

Richtlijnen SRA-lidmaatschap en toetsing

Het SRA-lidmaatschap ziet op de gehele (netwerk)organisatie. Als een SRA-kantoor een fusie/overname aangaat of wanneer er een afsplitsing/verzelfstandiging plaatsvindt, vragen wij de nieuwe organisatie(s) dit aan SRA kenbaar te maken.

Bekijk de richtlijnen

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren