Sla menu over
Thuis in uw branche

Kantorenbenchmark

Inzicht in omzet, tarieven en productiviteit

De Kantorenbenchmark geeft inzicht in de prestaties van uw kantoor in 2023 ten opzichte van kantoren van gelijke omvang en met een vergelijkbare praktijk.

Analyse

Aanmelden Kantorenbenchmark

U krijgt een helder inzicht in:

  • de gemiddelde gerealiseerde productie in euro, bij-/afboekingen en gemiddelde omzet per activiteit
  • de daadwerkelijk gerealiseerde gemiddelde omzet per medewerker, in uren en euro's
  • de daadwerkelijk doorberekende tarieven
  • de behaalde gemiddelde productiviteit
  • het daadwerkelijk gerealiseerde gemiddelde inkomen per vennoot
  • diverse financiële kengetallen, zoals de debiteurentermijn
  • de gemiddelde winst- & verliesrekening en balans
  • de verwachte omzet- en kostenontwikkelingen 
Deelnemer 2023: ''De resultaten van de Kantorenbenchmark dienen als waardevolle input voor zelfreflectie. Ondanks dat het aanleveren van gegevens tijd kost, is de verkregen informatie zeer nuttig.''

De aandachtspunten voor uw kantoor

U krijgt een duidelijk overzicht van onderdelen waarop uw kantoor afwijkt van de referentiegroep. Zo ziet u in één oogopslag wat de aandachtspunten zijn voor uw kantoor. De aandachtspunten geven u een handvat bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering van uw kantoor.

In het vernieuwde Benchmarkdashboard kunt u voortaan zelf rapportages en analyses maken. Zo kunt u uw eigen ranking binnen de betreffende klasse zien en worden de resultaten zowel in absolute cijfers als in procenten weergegeven. Ook kunt u in dit dashboard een trendanalyse maken, waardoor u nog beter de ontwikkelingen van uw kantoor kunt zien. Tevens kunt u voor verschillende grafische weergaves kiezen en de gegevens exporteren.

Start onderzoek en prijs

De Kantorenbenchmark start op 2 april 2024. U kunt zich aanmelden voor dit onderzoek tot 15 juni 2024. De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 1 juli 2024. U ontvangt in september 2024 een rapportage, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers en toegang tot het benchmarkdashboard.

Deelname aan de Kantorenbenchmark kost € 375. Doet u ook mee aan het Arbeidsvoorwaardenonderzoek (bestaande uit het Salarisonderzoek en het Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden) en het IT-kostenonderzoek? Dan betaalt u slechts € 1.195 voor alle vier de onderzoeken.

Aanmelden Kantorenbenchmark