Thuis in uw branche

Dossier Box 3

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de manier waarop vermogen in box 3 wordt belast in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). In dit dossier Box 3 bundelen wij onze publicaties en bijeenkomsten over dit onderwerp.

Hoge Raad geeft geen rechtsherstel box 3 aan te late bezwaarmakers

23 MEI 2022 - De Hoge Raad oordeelde op 20 mei 2022 dat belastingplichtigen die te laat bezwaar maakten tegen aanslagen inkomstenbelasting 2017 en 2018, geen recht hebben op rechtsherstel box 3 naar aanleiding van het arrest van 24 december 2021. Wat zijn nu nog de mogelijkheden?

Lees het hele artikel

Wat te doen als men het niet eens is met het geboden rechtsherstel voor box 3

23 MEI 2022 - De Hoge Raad heeft in een arrest op 20 mei 2022 duidelijk gemaakt wat belastingplichtigen aan wie rechtsherstel in de massaal bezwaarprocedure rondom box 3 is geboden, kunnen doen als ze het niet een zijn met de berekende compensatie.

Lees het hele artikel

Cursus 'Vermogen: fiscale actualiteiten en box 3'

Wat zijn de gevolgen van het coalitieakkoord en de recente uitspraak van de Hoge Raad? De huidige vermogensrendementsheffing box 3 is in strijd met het eigendomsrecht en discriminatieverbod. Wat moet u nú doen voor uw klanten? Volg de cursus op donderdag 23 juni 2022.

Bekijk de cursus

Selectie van rechtspraak

Rechtspraak over Box 3
Uitspraken over Box 3

Cursus 'De DGA in de Inkomstenbelasting: box 3'

Hoe beperkt u de box 3-heffing voor de dga? Beschikt de bv van uw klant over overtollige liquide middelen? Uitlenen aan privé is steeds minder aantrekkelijk. Wat kunt u allemaal doen om box 3-heffing te beperken? Volg de cursus op donderdag 15 december 2022.

Bekijk het programma

Vaktechnische vraag?

Heeft u een vaktechnische vraag over box 3? Maak dan gebruik van ons online formulier.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren