Thuis in uw branche

Dossier Box 3

In dit dossier box 3 vindt u informatie over het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2022, de massaal bezwaar plus procedure voor zogenoemde niet-bezwaarmakers, de Overbruggingswet box 3 voor de jaren vanaf 2023 en de box 3-heffing gepland van het jaar 2027. Daarnaast treft u informatie aan over cursussen en bijeenkomsten.

Let op! Naar aanleiding van de box 3 uitspraak van de Hoge Raad van donderdag 6 juni wordt dit Dossier Box 3 zo spoedig mogelijk aangepast. Blijf op de hoogte van de vorderingen hiervan via onze SRA-Nieuwsbrief

Wet rechtsherstel en Overbruggingswet nog steeds discriminerend

Donderdag 6 juni heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in vijf box 3-zaken. De Hoge Raad oordeelt onder andere dat de Wet rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 - 2022 nog steeds het Europees recht schendt als het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. Hoe nu verder?

Lees het artikel

Hoe de box 3-heffing te optimaliseren?

Cover SRA Cursusgids 2020
Cursus Structurering vermogen, box 3 en de DGA

Rechtsherstel box 3
(2017-2022)

Informatie over het rechtsherstel box 3 voor de jaren 2017 tot en met 2022 voor bezwaarmakers en aanslagen die nog niet waren opgelegd of nog niet onherroepelijk vaststonden op 24 december 2021.

Lees meer informatie

Massaal bezwaar plus procedure box 3 niet-bezwaarmakers

Informatie over de massaalbezwaarplusprocedure box 3 voor niet-bezwaarmakers voor de jaren 2017 tot en met 2020.

Lees meer informatie

Overbruggingswet box 3 (2023 - 2026)

Informatie over de Overbruggingswet box 3 voor de jaren 2023 tot en met 2026.

Lees meer informatie

Box 3 vanaf 2027

Informatie over een box 3-heffing op basis van werkelijk rendement met ingang van (op zijn vroegst) 2027.

Lees meer informatie

Vaktechnische vraag?

Heeft u een vaktechnische vraag over box 3? Maak dan gebruik van ons online formulier.