Thuis in uw branche

Dossier Wwft

Producten en diensten op het gebied van de Wwft

In verband met de implementatie van de 4e antiwitwasrichtlijn zijn diverse bepalingen uit de Wwft aangepast en is de wet aangevuld en herzien. In dit beknopte Dossier Wwft bundelen wij onze producten en diensten op dit vlak, zoals praktijkhandreikingen en trainingen.

Praktijkhandreiking Wwft

In de herziene wet Wwft wordt niet overal concreet aangegeven welke acties een instelling dient te ondernemen. In plaats daarvan vergt de nieuwe Wwft meer aandacht voor de eigen risicoanalyse en -beoordeling en het inrichten van een compliance- en auditfunctie. Deze praktijkhandreiking helpt u daarbij.

Naar de praktijkhandreiking

Cursus De Wwft voor accountants

De Wwft vraagt meer van u als accountant én het kantoor. Het toepassen van de Wwft is vaak lastiger dan gedacht. Moet u wel of niet melden? En waar zitten transacties die écht ongebruikelijk zijn? Tijdens deze cursus staan de eisen van de Wwft én een juiste uitvoering centraal, inclusief lastige praktijkvoorbeelden.

Naar de cursus

Cursus NOCLAR, Integriteit en Wwft in de samenstelpraktijk

De grens van de verantwoordelijkheid van accountants bij wetsovertredingen, fraude en corruptie is vaak niet helder: NOCLAR biedt verduidelijking. Wat moet u weten voor de samenstelpraktijk?

Naar de cursus

E-learning De Wwft in de praktijk (vernieuwd)

De herziene Wwft is in werking getreden. Dit betekent een aanscherping van het cliëntenonderzoek én een flinke verzwaring van de eisen aan het accountantskantoor. Tijdens deze E-learning staan de eisen van de vernieuwde Wwft én een juiste uitvoering centraal. Zorg dat u tijdig op de hoogte bent van de nieuwe regels.

Naar de e-learning

E-learning De Wwft in de praktijk voor assistent accountants

Deze e-learning richt zich specifiek op de betekenis die Wwft heeft voor assistent accountants. U vormt in de opdrachtuitvoering de ogen en de oren van het team. Kortom: u bent de eerste die ongebruikelijk gedrag van uw klanten kan constateren.

Naar de e-learning

Vaktechnische vraag?

Ons vaktechnische bureau beantwoordt dagelijks vele vaktechnische vragen van haar leden. Heeft u een vaktechnische vraag over Wwft? Maak dan gebruik van ons online formulier. Wij streven ernaar uw vraag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 à 3 werkdagen te beantwoorden.

Stel uw vaktechnische vraag

Praktijkhandreiking Het UBO-register

In deze handreiking gaan we in op de vraag hoe de regeling betreffende het UBO-register in Nederland er naar alle waarschijnlijkheid uit zal komen te zien. Daarbij gaan we in op vragen zoals wie zich kwalificeren als uiteindelijk begunstigde en van welke entiteiten de uiteindelijk begunstigden zullen worden geregistreerd.

Naar de praktijkhandreiking

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren