Thuis in uw branche
Bekijk de cursus Effectief inzetten van het SRA-Steekproefmodel

Steekproeven / SRA-Steekproefmodel

Praktijkhandreiking en Steekproefmodel

  • Publicatiedatum: 31-1-2023

Als gevolg van de recente wijzigingen in onder andere Standaard 315 is in 2022 ook het SRA-Controlezekerheidsmodel aangepast. In plaats van te werken met vaste betrouwbaarheidsfactoren per element van de gekozen controlestrategie, biedt het zekerheidsmodel nu de mogelijkheid om betrouwbaarheidswaarden binnen een bepaalde bandbreedte te hanteren. In verband hiermee is ook het SRA-Steekproefmodel (Exceltoepassing) aangepast.

In deze praktijkhandreiking gaan wij uit van het gewijzigde zekerheidsmodel en het gewijzigde steekproefmodel, dat tegelijkertijd met deze handreiking beschikbaar wordt gesteld. Wij verwijzen voor een uitgebreide toelichting op de aanpassing van het zekerheidsmodel graag naar de in 2022 gepubliceerde SRA-Praktijkhandreiking Risico-inschatting.

Wijzigingen

In deze versie zijn ten opzichte van de versie van 8 december 2022 wijzigingen opgenomen die verband houden met de aanpassing van het SRA-Controlezekerheidsmodel en, in aansluiting daarop, het SRA-Steekproefmodel.

Naast de wijzigingen van het SRA-Controlezekerheidsmodel als gevolg van de gewijzigde Standaard 315 zijn ook een aantal technische wijzigingen doorgevoerd. Dit betreft onder andere het toekennen van zekerheid aan andere gegevensgerichte controles (hierdoor is het vereenvoudigde steekproefmodel komen te vervallen), het uitbreiden van de steekproef en het aanpassen van de formules op het selectieblad. Door toepassing van een eigen random generator hoeven selectieformules niet meer te worden overschreven en blijven reeds geselecteerde posten bij uitbreiding van de populatie en/of steekproef geselecteerd.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren