Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 20-9-2023

Steekproeven / SRA-Steekproefmodel

Praktijkhandreiking en Steekproefmodel

Als gevolg van de recente wijzigingen in onder andere Standaard 315 is in 2022 ook het SRA-Controlezekerheidsmodel aangepast. In plaats van te werken met vaste betrouwbaarheidsfactoren per element van de gekozen controlestrategie, biedt het zekerheidsmodel nu de mogelijkheid om betrouwbaarheidswaarden binnen een bepaalde bandbreedte te hanteren. In verband hiermee is ook het SRA-Steekproefmodel (Exceltoepassing) aangepast.

In deze praktijkhandreiking gaan wij uit van het gewijzigde zekerheidsmodel en het gewijzigde steekproefmodel, dat met deze handreiking beschikbaar wordt gesteld. Wij verwijzen voor een uitgebreide toelichting op de aanpassing van het zekerheidsmodel graag naar de in 2022 gepubliceerde SRA-Praktijkhandreiking Risico-inschatting.

Update SRA-Steekproefmodel

In deze geactualiseerde versie van het SRA-Steekproefmodel van 28 juli 2023 is:

  • een aantal opmaak-technische verbeteringen aangebracht
  • een verwijzing opgenomen naar de SRA-Praktijkhandreiking Steekproeven