Thuis in uw branche
Begeleidingsdagen MKB 2023Direct inschrijven trainingen jaar 1Direct inschrijven trainingen jaar 2Direct inschrijven trainingen jaar 3SimulatiesReferaat

Praktijkopleiding MKB en Assurance

0-meting, trainingsprogramma, intervisie, begeleidingsdagen, 1-meting, simulatie en referaat

Volg je de Praktijkopleiding MKB of Assurance? Hier lees je alles over de 0 en 1-meting, het trainingsprogramma, intervisiebijeenkomsten, begeleidingsdagen, simulatieopdrachten en het referaat die SRA aanbiedt voor jou als trainee. Voor alle andere vragen over je praktijkstage, verwijzen wij je graag door naar de pagina van het SRA-Stagebureau.

De 0- en 1-meting

Je start de Praktijkopleiding met een 0-meting. De 0-meting helpt je om op basis van de generieke eindtermen een helder beeld van jouw sterktes en zwaktes te krijgen. Via een online portal vul je een vragenlijst in en geef je personen uit jouw (werk)omgeving toegang om vragen over jou te beantwoorden. Lees meer over de 0-meting.

Wil je aan het begin van jaar 3 meer inzicht in de CEA-competenties die je nog moet trainen? En input ter onderbouwing van je jaarplan? SRA biedt de mogelijkheid om een 1-meting te maken, met een praktische rapportage als uitkomst. Lees meer over de 1-meting.

Het trainingsprogramma (jaar 1 t/m 3)

Elk jaar van de praktijkopleiding volg je verplicht tenminste drie dagen een training uit het speciaal opgezette trainingsprogramma. Het programma is specifiek gericht op het (verder) ontwikkelen van de algemene en communicatieve beroepsvaardigheden (de generieke eindtermen). Lees meer over het trainingsprogramma.

Intervisiegesprekken (jaar 1 en 2)

In het eerste en tweede jaar voer je per praktijkopleidingsjaar verplicht twee intervisiegesprekken. In het derde jaar vindt er geen intervisie plaats. Voor jouw gemak hebben wij de intervisiegesprekken in 2022 en intervisiegesprekken in 2023 op dezelfde dagen als de trainingen gepland, maar je kunt je ook per bijeenkomst inschrijven. Lees meer over de intervisiegesprekken.

Begeleidingsdagen praktijkopleiding MKB

Voor de praktijkopleiding MKB geldt dat wanneer het minimum van 250 uren praktijkervaring binnen de werkomgeving van de trainee niet te realiseren is, je als alternatief kan kiezen voor een traject met minimaal 150 klanturen in combinatie met begeleidingsdagen. Trainees moeten per jaar 2 assurance opdrachten afronden. Voorafgaand én na afloop van deze opdrachten vindt een begeleidingsdag/contactdag van 6 uur plaats. Lees meer over de begeleidingsdagen praktijkopleiding MKB in 2023.

Simulatieopdrachten

Kun je niet (volledig) voldoen aan de urennormen rond assurance-opdrachten in de MKB of Assurance opleiding? Vanaf najaar 2018 bieden SRA en Full•Finance in samenwerking simulatieopdrachten aan waarmee je maximaal 100 assurance-uren door simulatie kunt uitvoeren. Deze simulaties zijn toegankelijk voor alle praktijkopleidingen.

Referaat

In het laatste half jaar van je praktijkopleiding houd je een referaat. Het referaat omvat een casusbeschrijving en een dilemma die je daarbij bent tegengekomen, daarna presenteer je het voor de referaatgroep. Tijdens deze presentatie beargumenteer en verdedig je jouw standpunten. Daarmee kun je laten zien dat je in staat bent om te gaan met situaties waarin de theorie / de wet- en regelgeving niet direct voorzien of die daarmee knellen. Lees meer over het referaat.

Incompany

Alle bijeenkomsten en trainingen kunnen ook incompany gegeven worden. Benieuwd of dit voor jouw kantoor interessant is? Neem contact op met het SRA-Incompany team: incompany@sra.nl.

Kosten

In het overzicht hieronder zie je de aantrekkelijke kortingen die wij geven bij inschrijving van meerdere trainingen!

Trainingen (voor jaar 1, 2 of 3) Prijs voor leden   Prijs voor niet-leden  
1 training   € 415 € 515
3 trainingen   € 1.155 € 1.455
  •  Jouw voordeel bij de keuze voor pakket 1: € 90
 
Intervisiebijeenkomsten  Prijs voor leden  Prijs voor niet-leden
1 intervisiebijeenkomst   € 235 € 285
2 intervisiebijeenkomsten  € 420 € 520
  •  Jouw voordeel bij de keuze voor pakket 2: € 50
 
Totaalpakket trainingen en intervisie  Prijs voor leden  Prijs voor niet-leden
3 trainingen + 2 intervisiebijeenkomsten   € 1.515 € 1.915
  •  Jouw voordeel bij de keuze voor het totaalpakket: € 200

Inschrijven

Inschrijven-trainingen-jaar1 Inschrijven-trainingen-jaar2 Inschrijven trainingen jaar 3 

Contact

E educatie@sra.nl
T 030 656 60 60

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren