Sla menu over
Thuis in uw branche

IT-kostenonderzoek

Vergelijk uw IT-uitgaven met anderen

Automatisering, de beveiliging van uw netwerk en data en al uw investeringen in (nieuwe) software en hardware zullen een van uw grootste kostenposten zijn. Hoeveel geeft u hier nu jaarlijks precies aan uit en hoe zit dat bij andere kantoren? Geeft u buitensporig veel uit of juist niet?

IT-Kostenonderzoek

Aanmelden IT-kostenonderzoek

Uw uitgaven en die van de Benchmark

Door deelname aan het IT-kostenonderzoek weet u dit. U krijgt namelijk inzicht in uw huidige uitgaven en kunt deze vergelijken met die van alle andere deelnemende kantoren. Met deze benchmarkcijfers weet u waar u staat. Het biedt ook aanknopingspunten om uw huidige contracten weer eens grondig onder de loep nemen en waar mogelijk bijschaven of het gesprek aangaan met uw leverancier of uw klant. Wilt u juist nieuwe software? Dan kunt u uw offertes ook eens tegen het licht houden op basis van de data uit het onderzoek. Tevens kunt u de resultaten gebruiken voor het maken van een (nieuwe) IT-businesscase. 

Deelnemer 2023: ''De benchmark van het IT-kostenonderzoek ondersteunt dat we grip hebben op onze IT-uitgaven, maar biedt ook kansen om op onderdelen te besparen. En door met vakgenoten te vergelijken kunnen we tevens breder dan kostenbesparing kijken naar de balans tussen kosten en innovatie.''

Waar wordt onderzoek naar gedaan?

In het IT-kostenonderzoek wordt expliciet gevraagd naar de volgende zaken:

  • Jaarlijkse kosten on-premises software (licenties en onderhoudscontracten)
  • Jaarlijkse kosten van softwareabonnementen
  • Uitgaven voor onderhoud en beheer van de IT-infrastructuur (incl. hosting)
  • Uitgaven voor computers en randapparatuur
  • Uitgaven voor telefonie en datacommunicatie
  • Uitgaven voor beveiliging / securitymaatregelen
  • Kosten van verzekeringen
  • Kosten van eigen intern IT-personeel (incl. opleidingen)
  • Uitgaven aan inhuur voor advies en consultancy
  • Ad hoc IT-gerelateerde uitgaven 

Start onderzoek, rapportage en prijs

Het IT-kostenonderzoek start op 2 april 2024. U kunt zich aanmelden voor dit onderzoek tot 15 juni 2024. De deadline voor het invullen van de vragenlijst is 1 juli 2024. U ontvangt in september 2024 een rapportage, toegespitst op uw kantoor inclusief de benchmarkcijfers.

Deelname aan het IT-kostenonderzoek kost € 375. Doet u ook mee aan de Kantorenbenchmark en het Arbeidsvoorwaardenonderzoek*? Dan betaalt u slechts € 1.195 voor alle drie.

* Het Arbeidsvoorwaardenonderzoek bestaat uit de deelonderzoeken Salarisonderzoek en het Onderzoek Secundaire Arbeidsvoorwaarden.

Aanmelden IT-kostenonderzoek