Thuis in uw branche

Horecascan geeft ondernemers direct inzicht in financiële positie

Branche in Zicht: stand van zaken én toekomstverwachting voor ondernemingen

  • Publicatiedatum: 24-06-2014

Ondanks een veel belovende start van 2014 en stijgend consumentenvertrouwen blijft het flink aanpakken voor horecaondernemers. Van een vanzelfsprekend rendementsherstel is geen sprake. Ondernemers in de horeca zullen daarom buiten de traditionele kaders moeten denken, hun processen efficiënter moeten maken én zeer kritisch moeten kijken naar de kosten. Om dat laatste te faciliteren heeft SRA een gratis Horecascan ontwikkeld waarmee ondernemers direct inzicht krijgen in hun financiële positie én hun positie ten opzichte van concullega's.

De Horecascan richt zich met name op hotels, drink- & eetgelegenheden. De scan vraagt ondernemers in deze takken van sport naar specifieke informatie over brutomarges en personeelskosten. De cijfers worden vergeleken met kengetallen uit de database Branche in Zicht, waarin de meest actuele jaarrekeningcijfers uit de branche zijn verzameld. Horecaondernemers wordt ook gevraagd hun prognose te geven over de verwachte omzet- en winstontwikkeling, personeelskosten en financieringsbehoefte. Deze informatie wordt gebenchmarkt.

Hoe staat u ervoor?

Met het invullen van de scan krijgen ondernemers inzicht in branchespecifieke kansen en bedreigingen, bijvoorbeeld op ICT- of personeelsgebied. Ook algemene zaken zoals overheidsmaatregelen, de stand van de economie en maatschappelijke trends worden meegenomen. De Horecascan levert de ondernemer naast een algemene benchmark óók aandachtspunten voor zijn bedrijfsvoering en een persoonlijk advies op. Uniek aspect van de scan is dat het gratis persoonlijke branche- en adviesrapport dat elke ondernemer direct na invulling van de scan ontvangt, ook inzicht geeft in de toekomstverwachtingen van de branche.

Uniek voor mkb

De Horecascan is een initiatief van SRA, de grootste accountantsvereniging en netwerk van 370 accountantskantoren die gezamenlijk het kennisplatform Branche in Zicht (BiZ) hebben opgericht. Een van de speerpunten van BiZ is het verzamelen van kennis, cijfers en trends van branches in het mkb. Op basis van al deze gegevens stellen we vanuit BiZ trendwijzers, benchmark- en brancherapporten samen, in samenwerking met experts uit de betreffende branche. Voor specialistische kennis over de Horecabranche en –ondernemingen kunnen ondernemers terecht bij een van de 370 SRA-kantoren.

Meer informatie

Contact

Voor meer vragen of informatie over de Horecascan kunt u contact opnemen met:

Leonie Derksen
T (030) 656 60 60
E lderksen@sra.nl


SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren