Logo Van Ree

Brussel: aangescherpte reductie CO2-uitstoot auto's

Nieuwe personenauto's in de Europese Unie moeten in 2030 37,5% minder CO2 uitstoten dan in 2021. Dat zijn onderhandelaars van de EU-lidstaten en van het Europees Parlement in Brussel na vele overlegrondes overeengekomen. Ongeveer een kwart van alle broeikasgassen in de EU is namelijk afkomstig van het verkeer, met name van personenauto's en vrachtwagens.

UitlaatVoor nieuwe bestelwagens is een iets lagere reductie afgesproken: die moeten in 2030 een reductie van 31% aan kooldioxide realiseren. Als tussenprestatie geldt voor beide autotypen dat hun uitstoot in 2025 al met 15% moet zijn afgenomen.

Verzet van autosector

Het Europees Parlement had aanvankelijk ingezet op een uitstootreductie van 40%, maar dat stuitte op hevig verzet van autoproducerende lidstaten en de autobranche zelf. De Europese Commissie en Duitsland mikten eerder op 30% reductie. Van alle lidstaten heeft Duitsland de grootste autosector. Andere EU-landen, waaronder Nederland en Frankrijk, wisten die waarde eerder al naar 35% te tillen. Deze ambitie is met het akkoord dus nog iets verder opgeschroefd.

Let op! Het getal moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de nationale overheden, maar dat is meestal een formaliteit.

Groene lobbyorganisaties vinden dit een stap in de goede richting, maar benadrukken dat 37,5% reductie niet genoeg is om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Ook betreuren zij het dat de straf op het niet halen van het verplichte percentage auto’s dat op stroom rijdt is geschrapt. Branchevereniging ACEA van de autofabrikanten noemen de reductiedoelen ‘totaal onrealistisch’ en ‘puur politiek gedreven’.

Verschil testsituatie en resultaat op de weg

Verder is afgesproken dat vanaf 2021 het verschil tussen de CO2-uitstoot die gemeten wordt bij het testen van de auto's en de daadwerkelijke CO2-uitstoot, niet te groot mag zijn. De afgelopen jaren werden de verschillen tussen de testsituatie en de uitstoot als een auto op de weg rijdt, steeds groter.

Als tussen 2021 en 2027 de verschillen verder oplopen, mag de Europese Commissie met wetgeving komen om die verschillen te verkleinen. De bedoeling is om de waarden die alleen tijdens de meest ideale situaties gehaald kunnen worden, terug te dringen. Er moeten minder geflatteerde cijfers komen, door het meten van de echte uitstoot van auto's.

Bron: NOS