Thuis in uw branche

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 8-1-2019

Deze praktijkhandreiking Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is aangepast aan de huidige wetgeving. Met ingang van 25 juli 2018 zijn in verband met de implementatie van de 4e antiwitwasrichtlijn diverse bepalingen uit de Wwft aangepast en is de wet aangevuld.

Deze update is uitgevoerd in opdracht van de commissie Vaktechniek door drs. Henk Kats RA van SRA-Bureau Vaktechniek, Mr. Bas Martens (Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation/compliance-initiatief Advius) en Mr. Suzanne Hendrickx (SHE Legal/compliance-initiatief Advius).

Met deze praktijkhandreiking beoogt SRA aan accountants- en belastingadvieskantoren ondersteuning te geven aan hun reguliere praktijk. In de wet wordt niet overal concreet aangegeven welke acties een instelling dient te ondernemen. In plaats daarvan vergt de nieuwe Wwft van instellingen meer aandacht voor de eigen risicoanalyse en -beoordeling en het inrichten van een compliance- en auditfunctie.

Het doel van de wet is onveranderd gebleven, te weten het terugdringen van witwassen en het zo veel mogelijk voorkomen van terrorismefinanciering. Deze praktijkhandreiking is bedoeld u behulpzaam te zijn bij het voldoen aan de voor instellingen geldende regels.

Update 8 januari 2019: hoofdstuk 6.3.1 inzake de tweede objectieve indicator is in deze praktijkhandreiking aangepast. Dit in verband met een nadere uitleg inzake de interpretatie van de  tweede objectieve indicator, alsmede als gevolg van het opnemen van een juiste verwijzing naar de hierop van toepassing zijnde EU-lijst met hoog-risico landen.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren