Thuis in uw branche
Bekijk het Dossier Wwft

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 17-8-2020

Deze praktijkhandreiking Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is aangepast aan de huidige wetgeving. Op 21 mei 2020 is de 5e Anti-witwasrichtlijn 2018/843 (AMLD5) geïmplementeerd in de Wwft en op 7 juli 2020 is de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden (UBO-register) gepubliceerd.

Deze versie van de praktijkhandreiking is nu aan deze veranderingen aangepast. Naast het opnemen van formele aanpassingen sinds 21 mei 2020 zijn er ook andere wijzigingen in deze praktijkhandreiking aangebracht.

Deze update is uitgevoerd in opdracht van de commissie Vaktechniek door drs. Henk Kats RA van SRA-Bureau Vaktechniek, Mr. Bas Martens (Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation/compliance-initiatief Advius) en Mr. Suzanne Hendrickx (SHE Legal/compliance-initiatief Advius).

Met deze praktijkhandreiking beoogt SRA aan accountants- en belastingadvieskantoren ondersteuning te geven aan hun reguliere praktijk. In de wet wordt niet overal concreet aangegeven welke acties een instelling dient te ondernemen. In plaats daarvan vergt de nieuwe Wwft van instellingen meer aandacht voor de eigen risicoanalyse en -beoordeling en het inrichten van een compliance- en auditfunctie.

Het doel van de wet is onveranderd gebleven, te weten het terugdringen van witwassen en het zo veel mogelijk voorkomen van terrorismefinanciering. Deze praktijkhandreiking is bedoeld u behulpzaam te zijn bij het voldoen aan de voor instellingen geldende regels.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren