Thuis in uw branche

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Praktijkhandreiking

  • Publicatiedatum: 8-1-2019

Deze praktijkhandreiking Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is aangepast aan de huidige wetgeving. Met ingang van 25 juli 2018 zijn in verband met de implementatie van de 4e antiwitwasrichtlijn diverse bepalingen uit de Wwft aangepast en is de wet aangevuld.

Deze update is uitgevoerd in opdracht van de commissie Vaktechniek door drs. Henk Kats RA van SRA-Bureau Vaktechniek, Mr. Bas Martens (Delissen Martens advocaten belastingadviseurs mediation/compliance-initiatief Advius) en Mr. Suzanne Hendrickx (SHE Legal/compliance-initiatief Advius).

Met deze praktijkhandreiking beoogt SRA aan accountants- en belastingadvieskantoren ondersteuning te geven aan hun reguliere praktijk. In de wet wordt niet overal concreet aangegeven welke acties een instelling dient te ondernemen. In plaats daarvan vergt de nieuwe Wwft van instellingen meer aandacht voor de eigen risicoanalyse en -beoordeling en het inrichten van een compliance- en auditfunctie.

Het doel van de wet is onveranderd gebleven, te weten het terugdringen van witwassen en het zo veel mogelijk voorkomen van terrorismefinanciering. Deze praktijkhandreiking is bedoeld u behulpzaam te zijn bij het voldoen aan de voor instellingen geldende regels.

Herziene praktijkhandreiking Wwft verschijnt medio augustus

De Wwft 2020 is eind mei in werking getreden. Daarmee zijn de wijzigingen uit de gewijzigde 4e anti-witwasrichtlijn in nationale wetgeving geïmplementeerd. De livegang van het langverwachte UBO-register is voorzien op 27 september 2020. De wetgeving daarvoor is op 23 juni 2020 door de Eerste Kamer aangenomen. Op dit moment wordt door SRA Bureau Vaktechniek gewerkt aan het actualiseren van de SRA Praktijkhandreiking Wwft, die naar verwachting medio augustus zal worden uitgebracht. De praktijkhandreiking zal volledig up to date worden gebracht en worden aangevuld met voorbeelden uit de praktijk en praktische instructies. Wij verwachten de nieuwe handreiking medio augustus te kunnen publiceren.

Meer informatie alleen toegankelijk voor SRA-leden.   Registreer of Log in.

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren