Logo Van Ree

430.000 nieuwe personenauto’s in 2018

De verkoop van nieuwe personenauto’s in Nederland zal volgens BOVAG en RAI Vereniging in 2018 licht stijgen naar 430.000 stuks. Dat is 3,6 procent meer dan de verwachte eindstand voor dit jaar (415.000). De invloed van de nieuwe WLTP-emissietest is onzeker en daarnaast hebben de hoge aantallen geïmporteerde gebruikte auto’s een blijvend effect op de nieuwverkoop.

WLTP-methode

Sinds 1 september 2017 worden alle auto’s die nieuw op de Europese markt worden geïntroduceerd, getest volgens de nieuwe WLTP-methode. Deze test benadert meer de praktijksituatie van een autorit dan de oude test. De gemeten CO2-uitstoot van de WLTP-test valt hierdoor veelal hoger uit. Vanaf 1 september 2018 geldt de test voor alle auto’s die nieuw worden verkocht. Door de hogere testresultaten kan de aanschafbelasting BPM hoger uitvallen en daarmee dus ook de uiteindelijke consumentenprijs.

Geen belastingverhoging

Voormalig staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft met de Tweede Kamer afgesproken dat de invoering van de nieuwe testmethode niet tot een belastingverhoging voor consumenten mag leiden. Aangezien op dit moment nog maar een gering aantal nieuwe auto’s conform WLTP is getest, is het volgens RAI Vereniging en BOVAG lastig in te schatten welk effect de nieuwe test heeft op de verkoop in 2018.

Vraag en aanbod

De import van (jong) gebruikte auto’s heeft inmiddels een hoge vlucht genomen en drukt automatisch het verkoopniveau van nieuwe auto’s. Dit jaar zullen meer dan 200.000 personenauto’s worden geïmporteerd, voornamelijk vanwege het grote verschil in vraag en aanbod van gebruikte voertuigen op de Nederlandse markt. Voor het lopende jaar 2017 verwachten BOVAG en RAI Vereniging dat de prognose van 415.000 verkochte nieuwe auto’s gerealiseerd gaat worden.

Over de eerste drie kwartalen van dit jaar bedroeg het verkoopniveau 326.090 stuks. De prognoses van RAI Vereniging en BOVAG komen tot stand na een analyse van de markt door de rekenmeesters van beide verenigingen en een externe toetsing bij het internationaal automotive consultancy bureau IHS Automotive.