Logo Van Ree

Meer rechten voor flexwerknemers

Flexwerknemers in de Europese Unie die meer dan 12 uur per maand werken, krijgen meer rechten. Het gaat vooral om afspraken over de beschikbaarheid en informatie over de werkzaamheden. Hierover is een akkoord bereikt in het Europees Parlement.

Beschikbare uren en proeftijd

Als werkgever mag u straks een flexwerker niet meer ontslaan als deze een oproep voor werkzaamheden op korte termijn weigert. Tevens mag u een flexwerker niet meer verbieden een extra baan aan te nemen, buiten de uren dat hij voor u werkzaam is. Ook mag een proeftijd in principe voor deze groep werknemers maximaal een half jaar duren.

Informatie en opleiding

Tevens is besloten dat als u iemand aanneemt op basis van een flexcontract, u vooraf duidelijke informatie moet geven over bijvoorbeeld het aantal werkuren en de hoeveelheid betaalde vrije uren. Verder krijgt een flexwerker recht op gratis noodzakelijke opleiding.

Let op! De nieuwe afspraken gelden niet automatisch voor ambtenaren, militairen, agenten en personeel van hulpdiensten.

Nog geen officiële goedkeuring

De Europese Commissie is ruim een jaar geleden gestart met het doen van voorstellen met deze afspraken als resultaat. Het akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd. De ingangsdatum is nog niet bekend.