Logo Van Ree

BPM-aangiftezuilen-in-keuringsstations-van-RDW

De laatste vijf frontoffices BPM bij de Dienst Wegverkeer (RDW) zijn op 1 maart 2017 gesloten. Daarom zijn in de wachtruimte van alle RDW-keuringsstations inmiddels speciale aangiftezuilen van de Belastingdienst geïnstalleerd.

Doel aangiftezuilen

Via deze aangiftezuilen kan het volgende worden gedaan: BPM-aangifte, BPM-melding, opgaaf bruto BPM of aangifte btw-intracommunautaire levering en verwerving van nieuwe vervoermiddelen.

Keuring vereist?

Is keuring van een voertuig vereist en heeft de RDW uw motorrijtuig goedgekeurd? Dan ontvangt u een ‘Formulier t.b.v. BPM-aangifte'. Dit formulier hebt u nodig als u BPM-aangifte doet.

Aangifte of melding per post

U kunt uw aangifte of melding per post naar de Belastingdienst sturen. De adressen staan in het overzicht van BPM-aangiftepunten en op de aangiftezuilen in de wachtruimte van de keuringsstations van de RDW.

Let op! Vul uw aangifte of melding volledig in en onderteken deze. Voeg ook de juiste bijlagen bij. Hebt u bijvoorbeeld de waarde van uw motorrijtuig laten bepalen met een taxatie, voeg dan het taxatierapport bij uw aangifte. Een incomplete aangifte wordt niet in behandeling genomen  en leidt tot vertraging.

Aangifte of melding in de aangiftezuil

In de wachtruimte van elk RDW-keuringsstation staat voortaan een aangiftezuil van de Belastingdienst.

Tip: Ook via deze zuil kunt u dus aangifte doen.

Ondernemer autobranche

Bent u een ondernemer en vraagt u regelmatig kentekens voor personenauto's aan, dan kunt u een BPM-vergunning aanvragen. Met deze vergunning mag u de BPM achteraf per maand of kwartaal betalen.

BPM-vergunning

U komt in aanmerking voor een BPM-vergunning als u:

  • regelmatig kentekens aanvraagt
  • zekerheid kunt stellen, bijvoorbeeld door een bankgarantie
  • aan bepaalde administratieve verplichtingen voldoet
  • een RDW-vergunning hebt