Logo Van Ree

Vergoeding voor proefpersoon medicijnen belast

De farmaceutische industrie test bepaalde medicijnen eerst op personen uit, voordat ze in de handel worden gebracht. Moet de proefpersoon hier belasting over betalen?

PillenVoordat medicijnen beschikbaar zijn voor het grote publiek, worden ze regelmatig eerst uitgetest op proefpersonen. Om dit voor proefpersonen aantrekkelijk te maken, worden onkostenvergoedingen en vergoedingen voor deelname betaald.

Werk of reiskosten

Volgens een recente uitspraak van het gerechtshof in Arnhem is een deelnamevergoeding belast. De vergoeding is in box 1 belast als resultaat uit werkzaamheid. Een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld reiskosten is onbelast, voor zover deze binnen de fiscale grenzen blijft.

Proefpersoon is aan het werk

Dat er voor het fungeren als proefpersoon geen activiteiten mogen worden verricht, doet niet ter zake. Het beschikbaar stellen van het lichaam is voldoende om de vergoeding in de belastingheffing te betrekken.

Studievergoeding

Dat de fabrikant de vergoeding kwalificeert als studievergoeding, doet evenmin ter zake. Overigens had de fabrikant de proefpersonen er al op gewezen dat de vergoeding bruto was en dat deze aan de fiscus moest worden opgegeven.

Heeft u vragen over de belastbaarheid van vergoedingen aan proefpersonen, of krijgt u andere vergoedingen? Neem dan contact met ons op.