Modelovereenkomst ook voor artiesten

Sinds het verdwijnen van de VAR (verklaring arbeidsrelatie) kunt u gebruik maken van zogenaamde Modelovereenkomsten. Hiermee sluit u het bestaan van een dienstverband uit, bijvoorbeeld als u een artiest inhuurt.

De Modelovereenkomsten treft u aan op de site van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) en kunt u vrij downloaden. U kunt ook zelf een overeenkomst met de in te huren artiest opstellen, maar het gebruik van een Modelovereenkomst is makkelijker. Bovendien weet u zeker dat er in de ogen van de fiscus dan geen sprake is van een dienstbetrekking.

Let op! De gele gedeeltes in de Modelovereenkomst mag u niet aanpassen, anders loopt u toch het risico dat er van een dienstverband sprake is.

Tip: Wilt u liever toch een eigen overeenkomst gebruiken, laat deze dan eerst goedkeuren door de Belastingdienst. U weet dan zeker dat er geen sprake is van een dienstverband.

Geen loonheffing inhouden

Als u gebruik maakt van een Modelovereenkomst, is er geen dienstbetrekking en hoeft u geen loonheffing in te houden. U moet de Modelovereenkomst samen met de artiest ondertekenen en er moet ook overeenkomstig de overeenkomst gehandeld worden.

Artiestenregeling

Maakt u geen gebruik van een overeenkomst waarin een dienstverband wordt uitgesloten, dan geldt bij het kortstondig inhuren van artiesten automatisch de zogenaamde artiestenregeling. Er moet dan een gageverklaring worden ingevuld en de artiesten kunnen de kleinevergoedingsregeling toepassen. Als de gage hoger is dan deze kleinevergoedingsregeling zult u loonheffingen moeten afdragen.

Ondernemer of niet?

De Modelovereenkomst zegt niets over de vraag of de artiest door de fiscus als zelfstandig ondernemer wordt erkend. Dit is afhankelijk van de omstandigheden en is de verantwoordelijkheid van de artiest.

Inhoudingsplichtigenverklaring

Als de leider van een gezelschap, een artiestenbureau, een gezelschap, een rechtspersoon of een verloningsbureau over een zogenaamde inhoudingsplichtigenverklaring beschikt, hoeft u géén Modelovereenkomst te gebruiken. U hoeft dan niets op de gage in te houden.