Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 25-3-2024

Gebruikelijk loon medisch specialisten met ab 2024

Branchesignalering

In deze branchesignalering wordt een berekening gegeven van een door de SRA-Branche-expertgroep Medisch acceptabel geachte benadering van het gebruikelijk loon voor medisch specialisten voor 2024 in samenwerking met Bureau Vaktechniek.

Voor de bepaling van het gebruikelijk loon van medisch specialisten zijn wij uitgegaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). Naar onze mening geven deze arbeidsvoorwaarden een goede grondslag voor de berekening van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Update 25 maart 2024: Naar aanleiding van vragen is de branchesignalering gebruikelijk loon medisch specialisten met ab 2024 op pagina 5 voorzien van extra uitleg over de invloed van het niet doen van een pensioentoezegging op de hoogte van het gebruikelijk loon. Tevens is het voorbeeld van de berekening van het gebruikelijk loon bij een afwijkende pensioenpremie verduidelijkt. Opgemerkt wordt dat de uitgangspunten en uitkomsten ongewijzigd zijn.

Bijlagen:

  • Salaristabel AMS 2023-2025
  • Premietabellen SPMS 2024
  • Onderhandelaarsakkoord AMS 2023