Sla menu over
Thuis in uw branche

FAQ Branche in Zicht

Heeft u een vraag? Wellicht vindt u het antwoord bij onze FAQ. Of stel uw vraag via biz@sra.nl

Via automatische koppelingen wordt de SRA-BiZ-database gevuld met jaarrekeningen van  de SRA-accountantskantoren. Na een verrijking via de KvK, anonimisatie en een analyse op onder andere outliers, kunt u door het samenstellen van referentiegroepen een benchmarkrapport opvragen voor uw (toekomstige) mkb-klant.

SRA heeft een handleiding en instructievideo's gemaakt die u en collega's wegwijs maken in het platform.

Ongeacht of u een BiZ abonnement heeft of niet, kunt u jaarrekeningen aanleveren door het rapportagepakket te koppelen aan de SRA database. Hiervoor stellen Caseware, MLE, Visionplanner en Exact Audition kosteloze koppelingen beschikbaar. Lees hier hoe u per softwareleverancier de koppeling kunt installeren. Met deze koppeling kunt u ook vanuit deze samenstelsoftware gemakkelijk Benchmarkrapportages opvragen.

SRA hanteert een minimum van 20 organisaties in de referentiegroep.

Lees onze verantwoording over de totstandkoming van de benchmarkdata.

De cijfers worden geanalyseerd en gevalideerd voordat ze in de database worden opgenomen. Bekijk de validatieregels.

Na aanlevering worden de financiële gegevens geëxporteerd naar een streng beveiligde database. Er wordt gewerkt met gescheiden databases en fysieke systemen. De databases zijn ondergebracht bij een derde partij. Deze partij voldoet aan alle belangrijke beveiliging- en back-up eisen. Met de verwerking worden de gegevens omgezet naar één uniform model én geanonimiseerd. Lees de uitgebreide uitleg.

Ja, lees onze uitleg inzake AVG.

U kunt refereren naar de SRA voorwaarden, hierin is het volgende opgenomen: Opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.