Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 24-6-2024

Marketingtools voor uw klant

De media hebben volop aandacht besteed aan het SRA-BiZ Sectorrapport. Het FD pakte uit met twee artikelen en ook het NOS Journaal op televisie had er een item over. Maar ook BNR Nieuwsradio en Radio 1 hadden - beide met een audio-interview met SRA-bestuurslid Pieter van der Kwaak - de berichtgeving overgenomen. Een greep uit het media-aanbod.

  1. Het SRA-Sectorrapport Branches in Zicht 2024
  2. Mailingtekst voor (potentiële) klanten (mailing of nieuwsbrief)
  3. Tekst voor uw website
  4. Social media, voorbeeldberichten
  5. Logo's SRA-Branche in Zicht
  6. Iconen Branches in Zicht
  7. Artikelen FD en BNR Nieuwsradio
  8. Persbericht
  9. Grafieken

1. Het SRA-Sectorrapport Branches in Zicht 2024


2. Tekst voor (potentiële) klanten (voor mailing of eigen nieuwsbrief)

Onderwerpregel: Derde jaar op rij winstdaling voor groot deel kleiner mkb

Beste .....
 
Het Financieele Dagblad heeft aandacht besteed aan het SRA-Sectorrapport 'Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. Dit rapport bevat de belangrijkste financiële kengetallen van het mkb. Ook per branche.
Wat is SRA-Branche in Zicht? Een uniek benchmarkplatform met actuele cijfers waardoor wij onder meer een vergelijk kunnen maken van uw positie ten opzichte van de markt. Ons kantoor doet mee aan dit benchmarkplatform.
 
Wilt u een benchmarkrapport van uw organisatie of wilt u meer weten, neem dan contact met ons op.
 
Met vriendelijke groet,
 
<Naam kantoor>

3. Tekst voor uw website

Hoe presteert u ten opzichte van de markt?

Ons kantoor neemt deel aan SRA-Branche in Zicht. Een landelijk benchmarkplatform met 446.000  jaarrekeningen waarmee wij u van financiële kengetallen per branche kunnen voorzien.

Wij gaan zelfs nog een stapje verder! Wij kunnen voor u in kaart brengen hoe uw presteert ten opzichte van de markt in uw regio.

Bekijk het SRA-Sectorrapport 'Branches in Zicht 2024' om te zien hoe uw branche en regio ervoor staat. Neem voor een benchmarkrapport voor uw eigen bedrijf contact met ons op.


4. Social media

Gebruik uw social media om aandacht te genereren voor uw kantoor en het SRA-rapport.

Algemene berichten voor LinkedIn of X

Hoe presteert u ten opzichte van de markt? Bel ons erover

Wat doen branchegenoten in uw regio? Onze adviseurs vertellen het u.

Branches in Zicht biedt harde cijfers voor uw branche. (Naam Kantoor) doet/ Wij doen hieraan mee.

Of ga op de inhoud van het rapport in:

Voor het derde jaar op rij heeft een groot deel van het kleinere mkb de winst zien afnemen. Dit is de belangrijkste conclusie uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. In dit rapport zijn ruim 9.000 jaarrekeningen van mkb-bedrijven (geen zzp’ers) geanalyseerd.

Automotive

De autobranche heeft de omzet in 2023 met 9,1% ten opzichte van een jaar eerder zien toenemen. Dit betekende een verbetering ten opzichte van het voorgaande jaar (+7,6%). De groei lag ook duidelijk boven het mkb-gemiddelde van 3,6%. In de vergelijking over meerdere jaren valt op dat de omzet na een krimp in coronajaar 2020 (-4,7%) jaarlijks op een historisch gezien behoorlijk goed niveau blijft. Dit blijkt uit het SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'.

Desondanks bleef er vorig jaar onderaan de streep voor autobedrijven weinig over: de winst steeg met slechts 0,5%, tegenover ruim 9% voor het mkb en ruim 20% voor de automotive in 2022.  

Bouw

De omzetontwikkeling in de bouw bleef in 2023 in vergelijking met een jaar eerder met 2,5% ver onder de maat. De groei bleef achter bij zowel het mkb-gemiddelde als bij het voorgaande jaar in de branche zelf (9,7%). Het cijfer over 2023 is zelfs de meest bescheiden omzetgroei voor de bouw ooit. Dat blijkt uit het SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. Ondanks de magere omzetontwikkeling trok de winst juist sterk aan (+29,7%), na de behoorlijke krimp van de winst in 2022 (-14,1%). In dit opzicht deed de bouw het wel beter dan het mkb als geheel.

Detailhandel

De omzet in de detailhandel is in 2023 in vergelijking met een jaar eerder met iets meer dan 3% toegenomen. Het gemiddelde van het mkb bedroeg 3,6%. De winstontwikkeling was ronduit slecht, de winst kromp met 8% ten opzichte van 2022.

Dit blijkt uit het SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. Wilt u meer weten over de branche? Bekijk dan het SRA-rapport. 

Horeca

De horeca heeft in 2023 ten opzichte van een jaar eerder een omzetgroei van bijna 14% laten zien, na ook al een stijging van 39% in het jaar ervoor. Daarmee heeft de branche het veel beter gedaan dan het mkb-gemiddelde van 3,6%. Ook de winstontwikkeling was opnieuw positief: +17,5%, volgend op een groei van bijna 34% in 2022. Dit blijkt uit het SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. 

Industrie

De industrie heeft in 2023 ten opzichte van een jaar eerder een omzetgroei behaald van bijna 7%. Daarmee deed de branche het beter dan het mkb-gemiddelde, maar de groei was minder sterk dan in 2022 (+12,5%). De winstontwikkeling was met +18,4% bovengemiddeld, maar deze volgde op een eenmalige krimp in 2022 (-6,1%). Dit blijkt uit het SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'.

Medische zorg

In de medische zorg is de omzet in 2023 in vergelijking met 2022 met ruim 5% gestegen, tegenover een plus van ruim 7% een jaar eerder. De omzetgroei ligt daarmee licht boven het mkb-gemiddelde. In het afgelopen jaar nam de winst in de medische zorg met 57,1% toe en daarmee bleef de branche het mkb-gemiddelde voor het tweede jaar op rij voor. Dit blijkt uit het SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. 

Logistiek

De omzet is in 2023 in de logistieke branche met 1,6% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee heeft de branche duidelijk minder gepresteerd dan het mkb-gemiddelde. Voor het eerst in ons onderzoek was ook de winstontwikkeling negatief: -4,4%. Dit moeten we echter wel in perspectief zien, want dit cijfer volgt op de exceptioneel sterke winstgroei van +33,5% in 2022. De branche heeft na het sterke herstel van de coronapandemie te maken gehad met minder vraag. Dit blijkt uit het SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'.

Specialistische zakelijke dienstverlening

Specialistische zakelijke dienstverleners hebben de omzet in 2023 ten opzichte van een jaar eerder zien toenemen met 11,5%. Dit is een sterkere groei dan in 2022 (8,2%) en hoger dan het mkb-gemiddelde in 2023. De winst in de branche is in 2023 met bijna 15% gestegen, tegen +9,1% voor het mkb. Hiermee liet de branche een stevig herstel zien van de uitzonderlijke krimp van bijna 32% in 2022. Dit blijkt uit het SRA-Rapport 'Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'.  

 

5. Logo's SRA-Branche in Zicht

Klik op onderstaande logo's om deze te downloaden.

SRA Branche in Zicht

SRA Branche in Zicht


6. Iconen Branches in Zicht

Klik op de iconen om te downloaden.

Automotive 

Automotive

Bouw 

Bouw

Detailhandel 

Detailhandel

Horeca 

Horeca

Industrie 

Industrie

Juridische dienstverlening 

Zakelijke
diensten

Logistiek en Transport 

Logistiek

Medische zorg 

Medische zorg 


7. Artikelen FD en BNR Nieuwsradio

Meer informatie over de twee artikelen in het FD over het SRA-Sectorrapport 'Branches in Zicht 2024, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen' vindt u op onze SRA-website. Ook heeft Pieter van der Kwaak, bestuurslid SRA, op maandagochtend 24 juni bij BNR Nieuwsradio middels een audio-interview een toelichting gegeven op het SRA-sectorrapport.

 

8. Persbericht

 

9. Grafieken