Sla menu over
Thuis in uw branche

Cultuurprogramma op maat

Met maatwerkprogramma's, strategiessessies en coaching specifiek toegesneden op de accountancysector ondersteunen wij uw kantoor bij de ontwikkeling van de kwaliteitsgerichte cultuur.

Sessies op maat

Maatwerk

Wilt u gericht aan de slag met de ontwikkeling van uw organisatiecultuur? Met een op maat gemaakt cultuurprogramma helpen wij uw kantoor concrete stappen te zetten. Samen met een adviseur stelt u vast op welke punten u de organisatiecultuur wilt verbeteren en welke leervorm daarbij het beste past. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een interactieve workshop, een kennissessie voor een specifiek team of een complete leerdag voor de gehele organisatie. Mogelijke thema's voor een dergelijk programma zijn:

  • Feedback, feed forward en tegenspraak
  • Psychologische veiligheid: onbevreesd leiderschap
  • Beter samenwerken
  • Denkfouten, biases en de open foutencultuur
  • Van werkdruk naar werkgeluk
  • Ethiek als competentie

Alle programma’s zijn maatwerk. U bepaalt de leerbehoeftes en wij stellen een programma samen dat precies past bij uw kantoor. Heeft uw kantoor deelgenomen aan het SRA-Cultuur- en gedragsonderzoek? Dan is het mogelijk de resultaten als uitgangspunt te nemen.

Strategiesessie

Een strategiesessie kan ook onderdeel uitmaken van uw op maat gemaakte ontwikkelprogramma. Onder begeleiding van een strategieadviseur gaan vennoten en beleidsmakers de speerpunten van de organisatie in kaart brengen, prioriteiten stellen en een concreet actieplan opzetten. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op de markt, de organisatie en de samenwerking. Maar ook thema’s zoals nieuw leiderschap, duurzaamheid, tone at the top, diversiteit en inclusiviteit kunnen onderwerp van gesprek zijn.

Coaching

Vindt u het van belang dat binnen een team of vestiging wordt ingezoomd op bepaald onderdeel van de organisatiecultuur? Of heeft een medewerker meer persoonlijke begeleiding nodig? Dan kunt u kiezen voor teamcoaching, individuele coaching of executive coaching.

Kosten en werkwijze

Bij onze op maat gemaakte cultuurprogramma's zijn meerdere interventies en combinaties van interventies mogelijk. Onze adviseur stelt in overleg met u een programma samen dat is toegesneden op uw kantoor. 

SRA maakt gebruik van ervaren en goed opgeleide adviseurs. De kosten voor een sessie met een adviseur bedragen € 1.075 per dagdeel (3 uur). De intake is kosteloos.

Contact / meer informatie

Neem voor vragen of meer informatie contact op met het Team Cultuur van SRA.

Team Cultuur van SRA

E cultuur@sra.nl
T 030 656 60 60