Sla menu over
Thuis in uw branche

Stress: oorzaak & gevolg

De werkdruk bij de accountantskantoren blijft onverminderd hoog. Tegenwoordig beperkt de hoge werkdruk zich niet meer tot de bekende piek in het voorjaar. Als gevolg van de onophoudelijke toestroom van werk, veranderende wet- en regelgeving en krapte op de arbeidsmarkt wordt het hele jaar door een hoge werklast ervaren. Met alle risico’s voor de gezondheid van dien.

Om goed te kunnen functioneren, moet er een balans zijn tussen de werklast en de belastbaarheid. Werkstress ontstaat als over een langere periode de werkbelasting groter is dan de belastbaarheid van de medewerker. Met andere woorden, de werkdruk die je ervaart, is langdurig groter dan dat je aankan. Overspannenheid en uitval door burn-out liggen dan op de loer.

Gevolgen

Onderstaande klachten komen veelvuldig voor bij langdurige hoge werkbelasting en kunnen een aanwijzing zijn voor overspannenheid en burn-out. In dat laatste geval zijn lichaam en geest dusdanig uitgeput dat er bij rust geen spontaan herstel meer optreedt, ook niet als de oorzaken van de stress worden weggenomen.

 • Lichamelijke en geestelijke oververmoeidheid
 • Lichamelijke klachten, zoals hartkloppingen, hoofdpijn, maagklachten etc.
 • Concentratieproblemen
 • Vergeetachtigheid
 • Somber, depressief of angstig voelen
 • Prikkelbaarheid / emotioneel reageren
 • Machteloosheid
 • Veel fouten maken
 • Sociale contacten vermijden (bijv. collega’s of klanten)
 • Veel minder of geen plezier of interesse in het werk hebben
 • Klagen, cynisme en verbittering

Oorzaken

Tal van onderliggende factoren kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen stressklachten. Werkdruk en omgevingsfactoren zijn vaak niet de enige oorzaken. Aard en karakter van de persoon spelen een rol, evenals persoonlijke overtuigingen en de manier waarop hij/zij met stressvolle situaties omgaat. Het is bekend dat bepaalde persoonlijke eigenschappen en gedragskenmerken stress (en op lange termijn zelfs een burn-out) in de hand kunnen werken. Hieronder vallen onder andere:

 • Overmatige prestatiegerichtheid
 • Perfectionisme
 • Overdreven verantwoordelijkheidsgevoel en loyaliteit
 • Geen grenzen stellen / niet opkomen voor eigen behoeften
 • Denken in termen van ‘moeten’
 • Faalangst
 • Verlegenheid / onzekerheid
 • Werkverslaving

Vraag hulp

Kom je niet meer van je spanningsklachten af? Heb je het gevoel tegen overspannenheid aan te zitten? Of herken je de symptomen bij een collega? Dan is het van belang om actie te ondernemen. Praat erover met je partner, je collega, een vriend of familielid. Ga het gesprek aan met je leidinggevende of (bedrijfs)arts en zoek professionele hulp van een coach.

Coaching bij stress of burn-out

Onder begeleiding van een burn-out of stresscoach kun je werken aan jouw mentale en lichamelijke welzijn. Een goede coach helpt jou inzicht te krijgen in ineffectief gedrag en de overtuigingen die hieraan ten grondslag liggen. Je leert beter omgaan met belastend werk, je eigen valkuilen te herkennen, negatieve overtuigingen om te buigen en compensatie te vinden voor stress in het dagelijks leven. Het uiteindelijke doel is dat je weer met plezier naar je werk gaat en op een ontspannen manier je werkdag doorkomt.

SRA heeft met een pool van deskundige coaches die ervaring hebben met coaching bij stress en burn-out en tevens op de hoogte zijn van alle ins & outs van de accountancybranche. Heb je een hulpvraag of wil je even met iemand over jouw situatie praten? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze coaches.

Maak kennis met onze coaches

Duurzame inzetbaarheid

Zowel werknemer als werkgever zijn niet gebaat bij uitval als gevolg van stress en overbelasting. Voorkomen is dus beter dan genezen. SRA biedt verschillende diensten en hulpmiddelen aan voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers:

Werkstress: PSA-beleid
Kantoren zijn verplicht werkstress beter in kaart te brengen en maatregelen te nemen om de risico's van psychosociale arbeidsbelasting te beheersen. Om uw kantoor te helpen, heeft SRA een PSA-beleid inclusief een klachtenformulier opgesteld.

Werkdruk: Cultuur- en gedragsonderzoek
In het Cultuur- en gedragsonderzoek is een onderdeel met vragen over werkdruk toegevoegd. De werknemer ontvangt een melding als hij te hoog op dit onderdeel scoort. Blijkt uit de uitkomsten dat de werkdruk kantoorbreed te hoog is, dan dien je als werkgever passende maatregelen te nemen, zoals volgens de Arbowet verplicht is.

Contact

Heeft u nog vragen of meer informatie nodig? Neem dan contact op met Irma of Hidayet:

Irma Coeymans

Irma Coeymans
E icoeymans@sra.nl
T 030 656 60 60

Hidayet Bahadin

Hidayet Bahadin
E hbahadin@sra.nl
T 030 656 60 60