Sla menu over
Thuis in uw branche

PSA-beleid

Model werkstress / werkdruk

SRA-HRM heeft voor u een PSA-beleid inclusief een klachtenformulier opgesteld. Doe hier uw voordeel mee. Bij controle zal namelijk de eerste vraag van de Inspectie zijn: "Heeft u een PSA-beleid geformuleerd en toon dit aan". Heeft u dan niets op papier, dan staat u al met 3-0 achter.

Het document PSA-beleid bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Gedragscode gewenst en ongewenst gedrag (PSA)
  • (Externe en Interne) Vertrouwenspersoon
  • Klachtenprocedure ongewenste omgangsvormen
  • Registratieformulier ongewenste omgangsvormen
  • Schema procedure ongewenste omgangsvormen
  • Definities ongewenste omgangsvormen
  • Overzicht met een aantal relevante links