Sla menu over
Thuis in uw branche

Studiekostenbeding en nevenwerkzaamheden wijzigen!

Per 1 augustus 2022 is de EU-richtlijn Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Dit heeft gevolgen voor een studiekostenbeding en voor nevenwerkzaamheden.

Studiekostenbeding

Vanaf augustus is de regelgeving rondom het overeenkomen van een studiekostenbeding veranderd. Zo mag de werkgever de kosten van bepaalde verplichte opleidingen niet meer in rekening brengen bij de werknemer. De werkgever moet deze opleidingen ook zoveel als mogelijk onder werktijd aanbieden. Het gaat om opleidingen die verplicht worden verstrekt op grond van de cao, de wet of een Europese wet. Opleidingen voor medewerkers van het accountantskantoor om hun beroep uit te kunnen oefenen, vallen hier dus niet onder.

Als SRA-accountantskantoor bent u wettelijk niet verplicht om uw medewerkers opleidingen aan te bieden en de kosten hiervan voor uw rekening te nemen. Los daarvan, met het oog om de professionaliteit en kwaliteit van uw kantoor op peil te houden en 'goed werkgeverschap', adviseert SRA u dit wel te doen.

Nevenwerkzaamheden

Verder is een nevenwerkzaamhedenbeding in een arbeidsovereenkomst vanaf 1 augustus 2022 nietig, tenzij de werkgever zich kan beroepen op een 'objectieve rechtvaardigingsgrond'. SRA-HRM heeft de standaard arbeidsovereenkomsten (artikel 8 lid 7) en het Personeelsreglement (Bijlage 2 -  Diverse Bedingen) aangepast op dit punt. U kunt deze bestanden gratis van onze website downloaden.


Vragen of wilt u meer informatie?

Neem contact op met Linda van Dijk of Theo Reuters voor antwoord op uw vragen.

   Linda van Dijk

Theo Reuters
Hoofd HRM
E treuters@sra.nl 
T 030 656 60 60

Linda van Dijk
Senior HR Adviseur
E lvandijk@sra.nl
T 030 656 60 60