Sla menu over
Thuis in uw branche

Het belang om te weten waar uw data staat

Het gebruik van online applicaties heeft vele voordelen. Een onderbelicht gevolg is echter dat uw privacy -en bedrijfsgevoelige informatie zich verplaatst naar externe systemen. Waar u volledige controle heeft over de te nemen privacy en security maatregelen in uw eigen IT infrastructuur, is dit niet (of veel minder) het geval bij externe systemen.

Het is daarom van groot belang dat u weet welke online applicaties er door uw medewerkers gebruikt worden zodat u actie kunt ondernemen op het moment dat er een security incident op zo’n applicatie plaatsvindt en dat u voor alle accounts op deze applicaties sterke wachtwoorden afdwingt.

Risico op datalek

Omdat er zo veel online applicaties bestaan en het zo makkelijk is om daar gebruik van te maken, hebben medewerkers steeds meer online accounts. Organisaties hebben juist steeds minder overzicht van al deze applicaties. Het risico op een ongemerkt datalek of een 'account takeover' op een van deze applicaties wordt zo steeds groter.

Zonder dit inzicht en de mogelijkheid om de toegang tot deze applicaties afdoende te beveiligen wordt het gebruik van online applicaties een serieus bedrijfsrisico.

gebruiken. Soms worden alternatieven gebruikt maar deze werken vaak niet overal en zijn in de ogen van de gebruiker vaak gedoe.

Contact

Neem voor meer informatie over de Wachtwoordscan, vragen en/of opmerkingen contact op met:

Tony van Oorschot

Tony van Oorschot
E tvanoorschot@sra.nl
T 030 656 60 60