Sla menu over
Thuis in uw branche

SRA-Visma | MLE Controle

Omschrijving

Visma MLE Controle is intuïtieve, gebruiksvriendelijke software die het werk van de controlerend accountant gemakkelijker maakt. MLE software is gebaseerd op Microsoft Office.

 

Inhoud

Het SRA-Handboek Controle is uniek voor het mkb en vormt de grondslag van de SRA-Werkprogramma’s voor de controlepraktijk. Vanzelfsprekend sluit het aan bij alle op de accountantscontrole van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en de Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden.

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. De werkprogramma's sluiten aan bij de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen.

MLE Controle

MLE Controle is intuïtieve, gebruiksvriendelijke software die het werk van de controlerend accountant gemakkelijker maakt. MLE software is gebaseerd op Microsoft Office.

De controlestandaarden vereisen een grondige risicoanalyse, gestructureerd inspelen op de ingeschatte risico’s en een evaluatie. Toetsers zijn op zoek naar deze drie elementen in de 'story of the audit', ofwel de rode draad in het dossier. In MLE Controle is de rode draad van de controle volledig inzichtelijk, zonder dat u daar zelf veel voor hoeft te doen.

SBR middelgroot

Voor middelgrote onderneming zijn voor deponering vanaf boekjaar 2017 drie bestanden nodig:

  1. SBR publicatiestukken middelgroot, gegenereerd door de samenstellend accountant vanuit MLE samenstel
  2. SBR instance van de controleverklaring bij de inrichtingsstukken;
    - gegenereerd vanuit MLE samenstel wanneer de controleverklaring integraal in MLE samenstel is ingevoerd;
    - aangeleverd door de controlerend accountant vanuit zijn eigen tooling.
  3. SBR linking & signing (ondertekeningsdocument), aangeleverd door de controlerend accountant. De controlerend accountant waarmerkt bestand 1 en ondertekent bestand 2 met behulp van een SBR ondertekeningstool.

De drie bestanden kunnen vervolgens bij de KvK gedeponeerd worden. Dit kan rechtstreeks vanuit MLE, via een portal of door de ondernemer zelf via de site van de KvK.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de NV COS, de RJ, het SRA-Handboek Controle en bijbehorende praktijkhandreikingen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld aan Scienta. Scienta is een online applicatie voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

SRA-Werkprogamma's Samenstellen en Beoordelen

De SRA-Werkprogramma's voor Samenstelopdrachten en Beoordelingsopdrachten zijn ook beschikbaar in MLE. Bekijk voor meer informatie:

Prijs

Gebruikersvergoeding werkprogramma SRA-MLE Controle

De gebruikersvergoeding voor het SRA-Werkprogramma (de content) is afhankelijk van het aantal gebruikers.

Gebruikers Prijs per jaar (2024)
1e t/m 5e gebruiker: € 452
6e t/m 10e gebruiker: € 291
11e t/m 20e gebruiker: € 193
> 20 gebruikers: offerte

Prijzen zijn exclusief btw. Op dit product zijn de Algemene Voorwaarden SRA van toepassing.

Gebruikersvergoeding MLE software

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte voor de software van MLE Controle kunt u contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

Release 2024

Wijzigingen SRA-werkprogramma Controle 2024
Het SRA-werkprogramma Controle is geactualiseerd en kan (binnenkort) op de gebruikelijke manier worden gedownload bij Visma MLE. Het werkprogramma is geactualiseerd op basis van de wet- en regelgeving en nieuw verkregen inzichten.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Verwerking van de aanpassingen van de Standaarden 220 (Kwaliteitsbeheersing) en 600 (Groepsaccountant) *
  • Verwerking overige wijzigingen in wet- en regelgeving (w.o. WNT, Onafhankelijkheid, Opdrachtaanvaarding)
  • Overige tekstuele aanpassingen en verwijderen van dubbele content

* = Een update van de Praktijkhandreiking ‘Fungeren als groepsaccountant’ zodat deze volledig aansluit op het nieuwe SRA-werkprogramma Controle zal in het 3e kwartaal van 2024 hier op de SRA-website worden gepubliceerd.

Release Notes

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

Webinar

Wij organiseren regelmatig informatiebijeenkomsten, webinars en/of workshops over het SRA-Werkprogramma Controle.

Afspraak op kantoor?

Bent u niet in de gelegenheid om naar een bijeenkomst te komen? Dan komen wij graag langs bij u op kantoor om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact op om een afspraak te plannen!

Testimonial

SRA-kantoor AuditNL West maakt gebruik van het werkprogramma SRA-MLE Controle en drs. D.J.M. van Buijtene RA deelt de volgende gebruikerservaring:

In MLE staan wij als auditor aan het roer en legt de accountant de controle-aanpak en werkprogramma’s per opdracht vast waarbij wij ook de ingebouwde SRA content gebruiken zoals het SRA-kwaliteitshandboek alsmede de handige SRA-werkprogramma’s.

De werkprogramma’s bouw je op in MLE (bottom-up) en maak je direct op maat waarbij MLE zo is gebouwd dat daarmee 'hobby-vragen' niet voorkomen (lees: niet relevante of niet van toepassing zijnde vragen en checklists voor de desbetreffende opdracht komen niet voor). Dit is wel zo efficiënt en MLE legt daarnaast 'the story of the audit' feilloos vast van geïdentificeerde risico t/m de conclusies. Verder hebben wij geen omkijken met betrekking tot updates en back-ups, dit gaat namelijk geheel automatisch.

Contact

Paul Davids

Paul Davids

Projectmanager Vaktechniek

E wp@sra.nl
T 030 656 60 60