Sla menu over
Thuis in uw branche

SRA-Exact Auditor Controle

Omschrijving

Met SRA-Exact Auditor Controle kunt u de efficiency en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk verbeteren.

Inhoud

Met SRA-Exact Auditor Controle kunt u de efficiency en de kwaliteit van de werkzaamheden binnen uw kantoor sterk verbeteren. Op basis van de stuurvragen en gedocumenteerde beslissingen leidt het programma u stapsgewijs naar het meest efficiënte en effectieve werkprogramma voor uw klant. De werkprogramma’s zijn ontwikkeld door het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. De werkprogramma's sluiten aan bij de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen.

Exact Auditor

Met Auditor beschikt u over moderne technologie voor een effectieve en efficiënte voorbereiding, planning, uitvoering en evaluatie van uw werkprogramma’s.
De software waarborgt de onderlinge taakafhankelijkheden en aansturing van uw team. U legt bevindingen (onderbouwingen, aantekeningen, bijlagen, memo’s en rekenbladen) eenvoudig vast en de onderliggende technologie waarborgt de beveiligde opslag.

Aan de hand van een overzichtelijke audit trail ziet u welke handelingen verricht zijn (wie, wat en wanneer). Het automatisch gegenereerde dossier biedt altijd een juiste en volledige weergave van de uitgevoerde werkzaamheden en toegevoegde onderbouwingdocumenten. Kortom, uw werkprogramma waarborgt de kwaliteit en efficiency. Het automatisch gegenereerde dossier biedt de vereiste transparantie en verantwoording.

Snel en eenvoudig inzicht in dossiers

In SRA-Exact Auditor Controle kunt u automatisch memo's genereren. U krijgt zo een duidelijk beeld van de belangrijkste bevindingen en conclusies.
Ook is er een template ontwikkeld voor een controledossier. Deze indeling sluit aan bij het Intern Reviewsysteem van SRA. Door gebruik te maken van het standaarddossier kunt u efficiënt uitgevoerde taken en aantekeningen reviewen.

Risicovolgsysteem

Voor controleopdrachten beschikt de controleleider over een risicovolgsysteem waarmee hij risico’s kan identificeren, volgen en mitigeren. Het controlewerkprogramma ondersteunt de controleleider bij het identificeren, plannen en uitvoeren van werkzaamheden rondom:

  • risico’s
  • jaarrekeningposten
  • processen en interne beheersmaatregelen

Aan de hand van voorgedefinieerde relaties tussen risico’s, jaarrekeningposten en processen of zelf te definiëren relaties ondersteunt het risicovolgsysteem de controleleider bij het vertalen van de klantspecifieke situatie in een effectief en efficiënt werkprogramma.

Guidance

U kunt vanuit het werkprogramma de NV COS, de RJ, het SRA-Handboek Controle en bijbehorende praktijkhandreikingen raadplegen. Per taak is een link gelegd naar relevante wet- en regelgeving.

Koppeling Scienta

De taken in het werkprogramma zijn ook gekoppeld met Scienta. Scienta is een online applicatie voor het beheren en onderhouden van uw handboeken. Alle SRA-Handboeken, praktijkhandreikingen en voorbeelden op het gebied van accountancy zijn hierin beschikbaar. Als SRA een wijziging doorvoert in het handboek, krijgt u daarvan een melding, zo bent u altijd up-to-date! Voor een optimale integratie met uw werkprogramma’s hebben wij de hoofdstukken en paragrafen uit de SRA-Handboeken en praktijkhandreikingen gekoppeld aan taken van het werkprogramma.

Prijs

Voor vragen over de gebruikersvergoeding of een offerte kunt u contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

SRA-Werkprogramma's Samenstellen en Beoordelen

De SRA-Werkprogramma's voor Samenstelopdrachten en Beoordelingsopdrachten zijn ook beschikbaar in Auditor. Bekijk voor meer informatie:

Release 2024

Wijzigingen SRA-werkprogramma Controle 2024
Het SRA-werkprogramma Controle is geactualiseerd en is te downloaden via support.exact.com. Het werkprogramma is geactualiseerd op basis van de wet- en regelgeving en nieuw verkregen inzichten.

De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Verwerking van de aanpassingen van de Standaarden 220 (Kwaliteitsbeheersing) en 600 (Groepsaccountant) *
  • Verwerking overige wijzigingen in wet- en regelgeving (w.o. WNT, Onafhankelijkheid, Opdrachtaanvaarding)
  • Overige tekstuele aanpassingen en verwijderen van dubbele content

* = Een update van de Praktijkhandreiking ‘Fungeren als groepsaccountant’ zodat deze volledig aansluit op het nieuwe SRA-werkprogramma Controle zal in het 3e kwartaal van 2024 hier op de SRA-website worden gepubliceerd.

AFM-vragenlijst: Sinds het 3e kwartaal van 2023 is er voor de afnemers van SRA-werkprogramma Controle een additionele mogelijkheid voor het direct- vanuit FDS genereren van een grotendeels automatisch ingevulde AFM vragenlijst. Voor het automatisch kunnen vervaardigen van AFM-vragenlijsten is bij Exact een extra licentie benodigd, neem voor meer informatie over de kosten en mogelijkheden contact met uw Exact accountmanager op.

Release Notes

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk contact opnemen met Paul Davids (wp@sra.nl of 030 656 60 60).

Stuur- en werkgroepen

De SRA-Werkprogramma’s zijn ontwikkeld door leden van het SRA-Vaktechnisch bureau, onder toezicht van de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy. Voor een optimale inbedding van de werkprogramma's in de programmatuur van Exact zijn een stuurgroep en werkgroepen samengesteld.

In de stuurgroep participeren vertegenwoordigers van SRA-kantoren, de SRA-Commissie Vaktechniek Accountancy, het SRA-Vaktechnisch bureau en Exact. Een stuurgroep richt zich in hoofdlijnen op de gewenste aanpassingen, de prioriteitstelling, de planning en verdere aandachtspunten aangaande de programmatuur van Exact.

Een vertegenwoordiger van de stuurgroep stuurt de werkgroep aan waarin een aantal (uitvoerende) medewerkers van SRA-kantoren zich bezighouden met o.m. het testen van de functionaliteiten én het geven van input voor de verdere verbeteringen.

Webinar

Er is op dit moment geen webinar gepland.

Afspraak op kantoor?

Bent u niet in de gelegenheid om naar een bijeenkomst te komen? Dan komen wij graag langs bij u op kantoor om het werkprogramma toe te lichten en te demonstreren. Neem contact op met ons om een afspraak te plannen!

Workshop

Er is op dit moment geen workshop gepland.

Contact

Paul Davids

Paul Davids

Projectmanager Vaktechniek

E wp@sra.nl
T 030 656 60 60