Thuis in uw branche
Inschrijven Alfa-leerdag Zuid-WestAlle workshops

Workshops Bedrijfskunde

Alfa-alleen-beeldmerk-klein

De inhoud is afhankelijk van de actualiteiten en kan mogelijk gewijzigd worden.

1. BKO (90 min.)

Pijler/vakgebied: Bedrijfskunde
Doelgroep:           Bedrijfskundigen
Bijzonderheden:  Verplicht voor bedrijfskundigen

In een rondetafelgesprek wordt de toekomstige invulling van de functie van bedrijfskundige bediscussieerd:

  • Verdere doorvoering specialisme => moeten bedrijfskundigen  keuzes maken?
  • Invulling op cluster/regio niveau
  • Hoe gaan we concrete afspraken met klanten maken? Totaal jaarpakket zodat BAS standaard onderdeel wordt en niet het sluitstuk van de agenda naast mest en GDI.

Vanuit de stafgroep wordt richting gegeven vanuit het beleid van Alfa.

Spreker: Hans de Bie; Stafgroep bedrijfskunde ism de commissieleden bedrijfskunde


2. Actualiteiten Wet- en regelgeving (90 min.)

Pijler/vakgebied: Bedrijfskunde
Doelgroep:           Bedrijfskundigen
Kennisniveau:      Basis kennisniveau aanwezig

Aan de hand van actualiteiten in wet- en regelgeving een inhoudelijke verdieping maken om de kennis te verhogen met een vertaalslag naar de dagelijkse adviespraktijk.

Spreker: Extern en Intern


3. Duurzaam waarde creëren voor klanten, medewerkers en de samenleving – Zo doen we dat (90 min.)

Pijler/vakgebied: Alfa-algemeen
Doelgroep:           Leden van de cluster werkgroepen Duurzaamheid

Na een korte introductie over het hoe, wat en waarom van duurzaamheid, gaan we in deze workshop met elkaar aan de slag met de duurzaamheidsaspecten huisvesting, energie, inkoop, mobiliteit, gezond werkklimaat, lokale impact en duurzaamheid bij de klant.
Door kennis en ideeën uit te wisselen tussen de clusters, leggen we de basis om effectief met elkaar op te trekken in de realisatie van de duurzaamheidsplannen. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Spreker: Mirella Zuidgeest


4. Duurzaamheid Food & Agri (90 min.)

Pijler/vakgebied: Bedrijfskunde/accountancy
Doelgroep:           Bedrijfskundigen, agro klantbeheerders en agro relatiemanagers
Kennisniveau:      Basis kennisniveau aanwezig

De doelgroep wordt meegenomen in de duurzaamheidsambities van de zuivelketen met een vertaalslag naar de dagelijkse adviespraktijk. Daarnaast van belang om de duurzaamheidsambities nog beter te borgen in de BAS rapportages.

Spreker: Externe inleider vanuit duurzame zuivelketen, Jan Kappers en (mogelijk) Mirella Zuidgeest


Inschrijven Alfa-leerdag Zuid-West

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren