Thuis in uw branche

Algemene informatie over de Alfa-leerdagen 2018

Logo Alfa

In 2018 zullen de Alfa-leerdagen in november plaatsvinden. Deze dagen staan in het teken van elkaar ontmoeten en het samen leren.

Let op: Je kunt tot en met uiterlijk vrijdag 5 oktober je workshop voorkeuren doorgeven!

Regionale leerdagen

Dit jaar zullen er een drietal regionale leerdagen plaatsvinden. Uit voorgaande jaren bleek dat de duur van de dag in combinatie met reistijd aardig intensief was. Daarnaast vinden we het als Alfa belangrijk om wendbaar en proactief te zijn, waardoor we ervoor hebben gekozen om de Alfa-leerdag 'dichtbij' jou als medewerker te brengen.

Waar vinden de dagen plaats?

De regionale leerdagen zullen op de volgende data en locaties plaatsvinden:

19 november, locatie Lijm & Cultuur in Delft
Cluster: Aalsmeer/Bleiswijk, Heerhugowaard, Naaldwijk en kantoren Raamsdonksveer, Gorinchem
 

Meer informatie en inschrijven

26 november, locatie Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle
Cluster: Groningen, Hoogeveen, Twente-Salland, Zwolle, Fryslân en alle salaris- en personeelsadviseurs van cluster SnP
 

Meer informatie en inschrijven

28 november, locatie Reehorst in Ede
Cluster: Achterhoek, Amersfoort-Nijkerk, Consultants, Barneveld, Bennekom, Wageningen, IJsselstein en kantoren Dodewaard, Langenboom, Heythuysen en alle salarisadministrateurs van cluster SnP

Meer informatie en inschrijven

Indeling fiscalisten en juristen

Voor de indeling van de fiscalisten en juristen zal niet de regionale verdeling als uitgangspunt worden genomen, maar zal de verdeling worden gemaakt aan de hand van deelname aan de kennisgroepen. De reden daarvoor is dat wij voldoende vakinhoudelijke workshops op het niveau van een fiscalist en/of jurist willen aanbieden. Bij een regionale verdeling was dit (gezien het aantal fiscalisten/juristen) helaas niet mogelijk.

Daarom is er voor gekozen om op iedere leerdag een tweetal kennisgroepen te laten deelnemen, zodat wij workshops van voldoende niveau kunnen aanbieden.

Dit houdt echter wel in dat sommige medewerkers niet de leerdag in hun eigen regio kunnen volgen en hierdoor te maken hebben met een langere reistijd.

Voor de fiscalisten en juristen geldt de volgende indeling:

19 november Alfa-leerdag regio Zuid-West  Deelnemers fiscale kennisgroepen financiële
planning en pensioen, estateplanning en alle juristen 
26 november Alfa-leerdag regio Noord  Deelnemers fiscale kennisgroepen dga & bv,
btw en overdrachtsbelasting 
28 november Alfa-leerdag regio Midden Deelnemers fiscale kennisgroepen agrofiscaliteit,
ondernemersfaciliteiten en auto en deelnemers junior
fiscalisten kennisgroep

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om deel te nemen aan de leerdag in jouw regio of wanneer jouw kennisgroep aanwezig is, neem dan contact op met Yvonne Jonker.

Hoe zien de Alfa-leerdagen  eruit?

Workshops
De dag wordt gevuld met een aantal verschillende elementen. De dag wordt verdeeld in vier blokken van elk 1,5 uur. Binnen deze blokken van 1,5 uur worden er – naast de reguliere workshops van 1,5 uur - ook korte workshops georganiseerd van 45 minuten en van 30 minuten. Alle workshops bestaan uit een mix van vak- inhoud en vaardigheid. Naast deze blokken zullen er waarschijnlijk ook een aantal plenaire momenten plaatsvinden.

Vaardigheid
Voorgaande jaren was er 1 verplichte workshopronde waarin een vaardigheidsworkshops plaatsvond. Deze verplichte workshop laten we dit jaar los. Binnen Alfa vinden we het belangrijk dat je als medewerker zelf de regie pakt over je loopbaan en daarin ook je eigen verantwoordelijkheid neemt en eigenaarschap laat zien. Dit jaar ben je daarom als medewerker vrij om de gehele leerdag zelf samen te stellen (met uitzondering van enkele functiegroepen, waarvoor in één ronde bijv. een LFO plaatsvindt).

Aangezien vaardigheden een belangrijk onderdeel zijn van ons werk, adviseren we je sterk om in ieder geval 1 vaardigheidsworkshop te kiezen. Aansluitend aan het programma, kan je gebruik maken van een diner.

Vitaliteits- en leveranciersmarkt
Op de leerdagen zal er een vitaliteits- en leveranciersmarkt plaatsvinden. Op deze markt kan je allerlei informatie opdoen omtrent vitaliteit. Denk hierbij aan informatie over werkhouding, beweging en mentale weerbaarheid. Tevens bieden we je de mogelijkheid om een mini health check te doen.
Daarnaast zijn er op de leveranciersmarkt een aantal leveranciers vertegenwoordigd, waarmee we als Alfa samenwerken. Op de markt kan je informatie opdoen en tevens is er alle ruimte voor vragen. Alle leveranciers bieden ook separaat een workshop aan, waarvoor je je kan inschrijven. 

Programma

08.15 – 09.00 uur  Inloop 
09.00 – 09.30 uur Plenaire opening 
09.45 – 11.15 uur Blok 1 
11.15 – 11.30 uur Wisselpauze 
11.30 – 13.00 uur Blok 2 
13.00 – 14.00 uur Lunchpauze 
14.00 -  15.30 uur Blok 3 
15.30 – 16.00 uur Pauze 
16.00 – 17.30 uur Blok 4 
17.45 – 18.15 uur Plenaire sluiting 
18.15 – 19.15 uur  Diner 

Organisatie

Evenals voorgaande jaren is een groot deel van de organisatorische taken uitbesteed aan SRA. Informatie met betrekking tot de inschrijving en jouw persoonlijke programma etc. ontvang je dan ook via hen. In september zal iedere medewerker een uitnodiging ontvangen voor het inschrijven van de workshops. Mocht je inhoudelijke vragen hebben, dan kun je die aan Adriënne Visscher stellen.

(A)PE-punten

Op basis van het huidige programma levert de leerdag 6 punten op voor de erkende NBA PE-registratie. Dit is het programma zonder pauzes etc. We hebben besloten dat de studiedag voor de Alfa PE-punten 8 punten oplevert omdat wij als Alfa ook het aspect van onderlinge interactie zwaar mee laten wegen.

Inhoudelijke vragen of afmelden?

Neem contact op met Yvonne Jonker:
T 088 253 10 22
E yjonker@alfa.nl

Overige vragen?

Neem contact op met Layla Lamnadi:
T 030 656 60 60
E llamnadi@sra.nl

SRA.nl maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Cookies accepteren