Thuis in uw branche

Hoe begin je een dagboek?

Dagboek van de voorzitter

  • Publicatiedatum: 13-1-2016

Hoe begin je een dagboek? Gewoon beginnen maar, denk ik. Dus bij deze. Ik ben begonnen!

Bij SRA hebben ze mij gevraagd om als voorzitter wekelijks kond te doen van mijn activiteiten op het gebied van belangenbehartiging en lobby. Dit om u, de lezer, meer inzicht te geven in wat wij als SRA allemaal doen op dit gebied. En eerlijk gezegd, ik vertel graag over iets dat ik met veel plezier en liefde doe.

Wat kunt u hier vinden? Een greep van alles wat ik mee maak, alles wat mij opvalt, soms met inhoudelijke of vaktechnische insteek, soms vanuit persoonlijk perspectief. Vanzelfsprekend op persoonlijke titel. U krijgt daarbij de mogelijkheid om uw visie toe te voegen, of suggesties, wensen, aanbevelingen…. Ik hoor graag van u!

Vergadering van de werkgroep niet-OOB

En aangezien ik al begonnen ben: vanavond vond de eerste vergadering van de werkgroep niet-OOB in het nieuwe jaar plaats. De pittige en volle agenda startte met een presentatie van de inmiddels opengestelde monitor In het Publiek Belang voor kantoororganisaties met een niet-OOB-vergunning. Op basis van deze presentatie hebben we ons als SRA hard gemaakt om de volgende tekst als deelnameverklaring te laten opnemen: Als u aan de Monitor deelneemt verklaart u dat uw directie/bestuur kennis heeft genomen van de verbetermaatregelen uit het rapport In het Publiek Belang voor niet-OOB-kantoren. U gaat aan de slag om de kwaliteit in uw organisatie te verbeteren door deze maatregelen kantoorspecifiek te maken en te implementeren in uw organisatie volgens de aangegeven fasering. U rapporteert over de voortgang van de invoering van de maatregelen in de Monitor.

Tijdens de vergadering hebben we verder overlegd over het communicatieplan en de wijze van invulling van de helpdesk en de guidance die de serviceorganisaties kantoren kunnen gaan bieden. Aanverwante onderwerpen zoals het NBA-discussiestuk Leren tenzij en de informatie over controlestandaarden passeerden ook de revue. Het verbaast me soms hoe processen lopen; maar gezien het belang van de onderwerpen voor onze leden en kantoororganisaties, blijft een constructieve en open houding noodzaak.

PS

Bij thuiskomst las ik het goede nieuws uit de mail van MKB Nederland-voorzitter Michaël van Straalen over mogelijke samenwerking met het CBS waarmee we de adviesdienstverlening aan onze klanten in het mkb beter en verder vorm kunnen geven. Interessant!