Thuis in uw branche

Accountancy-dossiereigenaren op MinFin

Dagboek van de voorzitter

  • Publicatiedatum: 19-1-2016

Een aantal keren per jaar praten we met de Accountancy-dossiereigenaren op het Ministerie van Financiën. Het is belangrijk om als vertegenwoordiger van kantoororganisaties over de dagelijkse praktijk te vertellen.

Waar lopen kantoororganisaties tegenaan? Waar en hoe worden zij belemmerd in de uitvoering van hun vak? Maar ook: hoe zijn kantoren bezig om noodzakelijke verbeteringstrajecten vorm te geven en welke rol speelt SRA daarbij?

Vanmiddag stapten we het overigens opvallend steviger bewaakte Ministerie binnen met een onderwerpenlijstje waar onder meer op stond:

  • de voortgang van de maatregelen uit het rapport In het Publiek belang in het niet-OOB-segment
  • de voortgang SRA kwaliteitsverbeterprogramma Samen Beter voor het wettelijke controlesegment (niet-OOB)
  • normenontwikkeling in het beroep
  • vertrouwen in onderling zakendoen en de ontwikkeling van zekerheid op maat

Normontwikkeling in het beroep en de daaraan gekoppelde rechtsbescherming van kantoororganisaties is een onderwerp dat al heel lang op onze bespreeklijst met het Ministerie staat. Regelmatig leverde SRA mondelinge en schriftelijke input waarin we onze zorgen ten aanzien van dit punten benoemden. En terecht, gezien de diverse rapporten daarover zijn verschenen. Onder meer:

De NBA heeft overigens recent opnieuw onderzoek laten doen door dezelfde Erasmusuniversiteit en dat leverde het rapport Onderzoek rechtsbescherming en ontwikkeling beroepsnormen op. Op basis van dit rapport gaat een onderzoeksgroep met deskundigen verder aan de slag. Ook SRA zal daarin vertegenwoordigd zijn. Met de ambtelijke dossiereigenaren hebben we de afspraak gemaakt om samen met onze deskundigen ook verder van gedachten te wisselen, bijvoorbeeld over de sfeerovergangen als het gaat om de verantwoordelijkheid van individuele professional en kantoororganisatie. Wordt vervolgd!