Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 6-7-2017

AFM en vertrouwen

De recent verschenen rapportage over de stand van zaken bij de OOB-kantoororganisaties, was aanleiding voor een bezoek van een AFM-delegatie aan OPAK, het overlegplatform Openbare Accountantskantoren; een overleg waaraan ook SRA deelneemt.

Tijdens de bijeenkomst schetsten de AFM-vertegenwoordigers nog eens duidelijk wat de achterliggende drijfveer en motivatie is van de toezichthouder. In mijn eigen woorden: accountants moeten goed functioneren omdat er wereldwijd pensioengelden worden belegd in bedrijven. Pensioenfondsen moeten dus weten of die bedrijven 'goed en zeker' genoeg zijn om die gelden in te kunnen beleggen. Daarbij speelt de accountantsverklaring c.q. de controle van accountants dus een hele grote rol. Het is een belangrijke pijler om het vertrouwen te krijgen.

Dit beeld van de markt en het benodigde vertrouwen daarin, kunnen we overigens naadloos, een op een doortrekken naar het mkb: de werknemers laten daar in eerste instantie hun pensioenpremie achter. Zij moeten erop kunnen vertrouwen dat die premie tijdig en volledig wordt afgedragen door de werkgever / ondernemer. Ook daar speelt de accountantsverklaring maatschappelijk gezien een belangrijke rol. En als het mkb ook pensioengelden wil aantrekken als financiering, speelt dus wederom naar analogie de verklaring van de accountant een grote rol.

Het draait dus allemaal (en steeds meer) om vertrouwen. U begrijpt dat wij het als onze prioriteit zien om ook de politiek op al deze (onderliggende) facetten te wijzen op het moment dat zij bezig zijn met wetgeving.

 

Terug naar de overzichtspagina >>