Thuis in uw branche

Bericht van uw voorzitter

  • Publicatiedatum: 26-3-2020
Jan Zweekhorst

De afgelopen drie weken hebben de ontwikkelingen rondom het coronavirus en daarmee de vanuit de overheid getroffen maatregelen ter bestrijding van het virus, elkaar in sneltreinvaart opgevolgd. Iedereen in Nederland wordt door deze maatregelen geraakt. Ondernemers in allerlei vormen, SRA-leden en SRA zelf.

De eerste dagen waren hectisch en was de inzet erop gericht om de communicatie naar onze leden zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit alles met inachtneming van de adviezen en maatregelen van het RIVM en VWS. In een paar dagen tijd waren we allemaal expert in het vergaderen via Whatsapp en Teams. Ondanks dat men zelf ook de gehele SRA-organisatie moest ombouwen naar een thuiswerkorganisatie, werd er zonder mopperen en met veel inzet doorgewerkt voor en richting de leden.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus. Ook binnen onze vereniging hebben we een groot aantal zaken moeten afzeggen, dan wel uitstellen. Als voorzitter van het bestuur heb ik van dichtbij de medewerkers van de SRA-bureauorganisatie de afgelopen weken, in een wereld die elke dag anders was, keihard zien werken om u te ondersteunen en zo optimaal mogelijk te informeren. Ik heb in verschillende Teams-vergaderingen mogen ervaren dat men vanuit de thuiswerkomgeving nog immer gedreven is.

Maar het is ook belangrijk dat we in deze tijd geen overhaaste beslissingen nemen en doen wat nodig is. Het is goed te merken dat iedereen elkaar weet te vinden en dat ook de bestuursleden actief benaderd worden. Als bestuur en ikzelf als voorzitter, worden we enorm gesteund door de bureauorganisatie. Creatief ondersteunt men het bestuur en anderzijds proberen we als bestuur het bureau te ondersteunen. Een fijne samenwerking, waaruit blijkt dat als medewerkers het goed hebben, zij het beste doen voor onze leden. In de contacten met u, denk aan de Corona barometer, blijkt dat u deze werkzaamheden erg waardeert.

Vanuit onze strategie staat de mkb-ondernemer en de gemengde praktijk centraal bij alles wat we doen. Met elkaar gaan we nadenken over de impact die deze situatie op uw toekomst heeft. In de komende weken zullen we in afstemming met de verschillende commissies, werkgroepen, business units en kantoren de gevolgen in kaart brengen en vaststellen hoe we, als we straks weer kunnen en mogen ondernemen, zo spoedig mogelijk weer met elkaar klaar kunnen staan voor u als SRA-kantoor en de ondernemers in Nederland.

Ik wil iedereen, mede namens het bestuur, hartelijk danken voor de flexibele houding. Laten we met elkaar deze periode doorkomen. Vanuit mijn (thuis)werkplek wens ik iedereen veel sterkte en wijsheid toe. Ondanks de fysieke afstand is het belangrijk om in goede gezondheid extra goed op elkaar te letten en voor elkaar te blijven zorgen.

Ik hoop dat we elkaar na de crisis weer ontmoeten om op de goede afloop, maar zeker ook de getoonde flexibiliteit een toast uit te brengen.

Jan Zweekhorst

Wat betekent de uitbraak van het Coronavirus voor uw kantoor en uw klant? In ons beknopte Dossier Corona hebben we de belangrijkste informatie helder op een rij gezet.