Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 13-7-2023

Beste stuurlui

Column van Diana Clement, voorzitter SRA

De dag waarvan ik dacht dat die nooit zou komen, is dan toch gearriveerd. Het is de dag waarop ik mij ontmoedigd afvroeg: "Waar doen we het nu eigenlijk allemaal voor?" En hoopvoller, wellicht tegen beter weten in: "Wat is ervoor nodig om ook te willen zien en erkennen dat zoveel goed gaat in onze sector?"

Diana Clement

Recent verscheen het AFM-rapport ‘Scherper op frauderisico’s, een onderzoeksrapport naar de kwaliteit van de frauderisicoanalyse bij 32 wettelijke controles waarop de Kwartiermakers toekomst accountancysector reflecteren in hun zesde voortgangsrapportage. Zoals de lijnen dat vereisen stuurt de minister van Financiën deze rapportage naar de Tweede Kamer, vergezeld door een brief van de minister zelf. Ik las het volgende:

'De kwartiermakers stellen dat de actuele discussie over het onderwerp fraude van groot belang is voor hun opdracht en geven daarover een aantal reflecties. Zij herkennen een patroon in de manier waarop de sector reageert op het laatste AFM-rapport, waaronder een reflex tot het stellen van nieuwe regels en verwijzen naar andere ketenpartijen die een rol spelen bij de wettelijke controle. (..)
Dit patroon beperkt de open en lerende houding van de accountantsorganisaties zelf. De kwartiermakers vragen zich af of de sector als geheel voldoende in staat zal zijn zichzelf te verbeteren. De sleutel hiervoor ligt volgens de kwartiermakers bij de cultuur binnen accountantsorganisatie en dit probleem wordt niet opgelost met wet- en regelgeving. Ik onderschrijf het belang van open en lerende cultuur bij accountantsorganisaties en vind het teleurstellend dat de kwartiermakers signaleren dat de reacties op het frauderapport daarvan onvoldoende blijk lijken te geven.'

Be good and tell it

Half juni hebben 10 van de 13 accountantsorganisaties betrokken bij de frauderisico-onderzoek, op een zeer plezierige en open wijze over het proces en de uitkomsten gesproken met betrokken AFM-projectleiders. Wederzijdse ervaringen, bevindingen en leerpunten werden uitgewisseld met als doel te komen tot leereffecten en actiepunten voor zowel de eigen praktijk als voor alle vergunninghouders. Hierdoor kan – in dit geval gefaciliteerd door SRA -  het lerend vermogen in de sector in gezamenlijkheid worden vergroot. Hulde aan de AFM die daaraan op deze wijze een bijdrage heeft willen leveren!

Zuiver

Elke betrokken organisatie, stakeholder of commentator bij de accountancysector is vanzelfsprekend verantwoordelijk voor de eigen mening, opinie of reactie. De laatste jaren heb ik er vele gehoord en vele gelezen over ‘de sector’. Het heeft mij geleerd dat het spreekwoord over de ‘beste stuurlui’ niet voor niets ontstaan is. Wetende hoe hard er dag in-dag uit binnen de praktijk van de kantoren door bevlogen mensen gewerkt wordt om ons mooie beroep daadwerkelijk eer aan te doen, is mijn oproep aan allen om zuiver te communiceren en met een lerende en onderzoekende blik ook open te staan voor al het goede in 'onze sector'.

Diana Clement
Voorzitter SRA