Thuis in uw branche

Beter spreken in het luisteren

  • Publicatiedatum: 25-1-2017

Vandaag een discussie gevoerd met de Belastingdienst over de zakelijkheid van een reorganisatie. Tot mijn verbazing blijkt de fiscus in staat om leningen die meer dan 20 jaar terug zijn aangegaan, in het kader van normale bedrijfsvoering en fusies, alsnog als onzakelijk aan te merken.

Gevolg daarvan is dat een op zakelijke gronden en voor de noodzaak van continuïteit uit te voeren reorganisatie, leidt tot belastingheffing. Aftrek wordt niet gehonoreerd. Een (wat mij betreft) dubieus oordeel over onzakelijkheid krijgt prioriteit boven werkgelegenheid en bestaansrecht.
Zijn we niet wat doorgeschoten in sommige juridische discussies?

Daarna wel weer opgevrolijkt door een goede bestuursvergadering bij MKB Nederland, met vlijmscherpe discussies over de kloof tussen de kiezers en de politiek. Ondernemers realiseren zich steeds meer dat hun werknemers ook ‘de consumenten’ zijn: als wij als ondernemers niet opkomen voor onze mensen, dan laten wij onze eigen afnemers in de steek laten. En dan zijn we uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor de verstoring van de economische kringloop.

Wij zullen de politiek moeten duidelijk maken dat zij beter moeten spreken in het luisteren: het benoemen van de angsten die een groot deel van onze bevolking heeft en het adressen van de oplossingen die deze angst helpt te verminderen. Te denken valt aan de verlaging van de pensioenen, het verdwijnen van beroepen, de robotisering die grote delen van de middeninkomens zal treffen, de immigratieproblematiek of de bedreiging van toestroming van goedkopere arbeidskrachten.

Terug naar de overzichtspagina >>