Thuis in uw branche

Bevoegdheden

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 23-2-2017

Vandaag een echte lobbydag. ’s Ochtends richting Amsterdam voor een – wat bleek - constructief overleg met het NBA-bestuur. Op de agenda stond onder meer de NVKS.

Tezamen met ons beider Bureau Vaktechniek hebben we geanalyseerd of er geen licht zit tussen het doel en de regelgeving. Wellicht dat er op basis van deze bespreking nog kleine aanpassingen in de regelgeving cq toelichting komen. Daarmee zou de NVKS dan uiteindelijk z'n praktische doel bereiken dat de accountant als eindverantwoordelijke centraal blijft staan.

Ministerie van Financiën

Dan weer richting Den Haag. 's Middags een goede, open discussie over de kosten van het toezicht gehad met/bij het Ministerie van Financiën. Alle onder toezicht gestelden in het kader van de wft, zowel vanuit DNB als AFM, waren aanwezig. Van belang is dat de kosten voor de markt voorspelbaar en beheersbaar blijven. Ook de taakopvatting van (met name) de AFM moet goed gemonitord blijven en niet leiden tot verrassingen, met name in financieel opzicht.

Ook weer eens beter inzicht gekregen in de verhoudingen. De AFM staat behoorlijk op afstand van het ministerie. De eigen bevoegdheid van de AFM is aanzienlijk. Het zal nog wel een lange weg zijn om de invloed op het functioneren van de toezichtzichthouders in een goed vat te gieten.

Terug naar de overzichtspagina >>