Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 7-12-2017

Blijvende onduidelijkheid Afkoop PEB buitenlands belastingplichtigen

SRA heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen, het Ministerie van Financiën en Tweede Kamerleden een zorgenbrief gestuurd over de afkoop Pensioen in Eigen beheer door (aanstaande) pensioengerechtigde dga's die niet in Nederland wonen.

Om dubbele belastingheffing te voorkomen, is tijdens de parlementaire behandeling toegezegd dat in overleg getreden zou worden met Belgische autoriteiten. Acht maanden verder bestaat nog steeds onduidelijkheid over de kwestie.
 
Het Ministerie van Financiën heeft SRA geïnformeerd dat België inderdaad een ander standpunt inneemt dan Nederland. Uit de brief wordt niet duidelijk waaruit de verschillen bestaan. Het Ministerie meent, zo menen wij te moeten begrijpen, dat België de oplossing moet bieden. Ten aanzien van andere landen zijn ons geen mededelingen gedaan. Het ziet er naar uit dat de onduidelijkheid over de heffingsbevoegdheid helaas niet zal worden opgeheven.


Terug naar de overzichtspagina Lobby dagboek