Sla menu over
Thuis in uw branche
Publicatiedatum: 4-8-2017

Business as usual

Ondanks dat de voorzitter op welverdiende vakantie is, gaan de zaken gewoon door. Verleden week hebben we een zeer plezierige bijeenkomst gehad op de Vijzelgracht. Bij de AFM dus. Op uitnodiging hebben we de werking, de uitkomsten en onze ondersteuning bij de vervolgtrajecten rond de mkb-brede SRA Cultuurscan toegelicht.

Onze toehoorders waren zeer geïnteresseerd, stelden vele vragen. Met name wellicht ook omdat cultuur, -of meer specifiek: de pijlers beheersing, gedrag & cultuur en intern toezicht-, belangrijke inzet zou kunnen zijn in de vervolgonderzoeken van de AFM. Ook in het niet-OOB-segment dus.

Inmiddels zijn 101 SRA-kantoren aan de slag (geweest) met de Cultuurscan. Na bespreking van de uitkomsten krijgen kantoren handvatten om aan de slag te gaan met concrete kantoorspecifieke verbeterpunten. Uit de AFM-onderzoeken naar de implementatie en borging van verandertrajecten bij OOB-kantoren kunnen we leren, dat het van belang is om dat proces op managementniveau goed te monitoren en op te volgen.

Leerdocument

Overigens, weet u dat er heel veel leerpunten in voornoemde AFM-rapportage zitten? Om u ook daar te ondersteunen, heeft het SRA-bestuur op basis van de AFM-onderzoeken een Leerdocument samengesteld. Het is een stellige doorvertaling naar concrete leer- & actiepunten en aanbevelingen, waarmee bestuurders en vennoten meteen aan de slag kunnen. Of niet alleen top-down-gedacht: uw medewerkers aan de slag kunnen!

Binnenkort hoort u meer van ons over het document!

Terug naar de overzichtspagina >>