Thuis in uw branche
Contact / Reacties Uw eigen visie, suggesties, wensen of aanbevelingen zijn van harte welkom! Geef uw reactie

Cultuur als duurzame verbeterfactor voor kwaliteit

  • Auteur: Paul Dinkgreve
  • Publicatiedatum: 4-7-2017

Helaas kon ik er zelf vandaag niet bij zijn, bij de jaarlijkse SRA Praktijkdag Compliance 2017. De invloed van het Publiek belang op de mkb-compliance én de organisatiecultuur binnen dat kader, waren belangrijke aanhaakpunten voor onze SRA-praktijken. Zaken die overigens niet alleen de compliance-officer betreffen.

Belangrijk aspect in het AFM-onderzoek naar de kwaliteit en borging van verandertrajecten is cultuur en gedrag. Alleen met focus en grote inzet op het doel van de verandering (In het publiek belang), door prioriteit te geven aan kwaliteit en het creëren van een kwaliteitsgerichte cultuur door accountantsorganisaties, kan volgende de toezichthouder de benodigde duurzame verbetering in de kwaliteit van de wettelijke controles vorm krijgen.
De AFM richt zich daarbij op drie pijlers binnen de accountantsorganisatie: beheersing, gedrag & cultuur en intern toezicht. Voor veel vaktechneuten wellicht soms best moeilijk. Maar we zullen ook iets moeten met de zachte aspecten van ons werk en in onze organisatie.

Een nadere analyse leert ons dat wij met onze Cultuurscan, inclusief de daaraan gekoppelde benchmark en duiding van de uitkomsten op de goede weg zijn. Meten is weten, en door inzicht te krijgen kunnen SRA-kantoren in actie komen. En dat inzicht blijkt vaak best verrassend te zijn:
Wij denken dat we onze cultuur wel kennen, maar de duiding van de uitkomsten van de cultuurscan laat soms hele andere resultaten zien. Om een effectief beleid te kunnen voeren, geldt meten is weten.

Terug naar de overzichtspagina >>